הדף היומי, מסכת פסחים

"אשה יראת ה' היא תתהלל"
הלימוד היום מוקדש להצלחת
שרה אסתר בת מאיר נ"י,
לרגל היכנסה בשערי בינה.

להבדיל,
הלימוד היום מוקדש לעילוי נשמת
רחל ריטה יענטה הרולד ז״ל
בת שמואל וחנה הי״ד

להקדשות ליחצו כאן

ממילא אתם תקועים בבית,  לפחות תקראו ספר טוב (לפרטים ליחצו).