שיעור גמרא פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת. וב15 דקות בלבד.

הדף היומי – עירובין דף סז

סיכום דף יומי עירובין דף סז

חלק א – תנאים לביטול רשות

תזכורת: ראינו אתמול מח' שמואל ורי"ח – מתי אפשר לעשות ביטול?

שמואל – כל מקום שאוסרין ומערבין – מבטלים.

לכן:

שתי חצרות סמוכות לא מבטלים, כי הם לא אוסרים זה על זה,
וחצר של יהודים וגוי (שהגוי הגיע באמצע שבת) – לא מבטלים, כי הם לא מערבים (כי יש גוי).[1]

אך רי"ח – יכולים לבטל (גם אם לא אוסרים או לא מערבים – מבטלים).

שואל רב חסדא:

  1. שני בתים של יהודים משני צידי רה"ר, שבאמצע שבת בנו להם גויים מחיצות בין הבתים, כך שכעת יש להם חצר בין הבתים (ציור 235), האם יכולים לבטל?
    במקרה זה בערב שבת הם היו "לא אוסרים ולא מערבים" – כי בכלל לא היתה ביניהם חצר.

לכן לפי שמואל – ודאי שלא מבטלים בשבת, כי צריך את שני התנאים הנ"ל.
אבל לפי רי"ח – שראינו שמבטלים גם אם יש רק את אחד מהתנאים, האם מבטלים גם כשאין את שניהם?

רב ששת – לא מבטלים (צריך אחד משני התנאים).

  1. הגוי הגיע באמצע שבת, ואז מת. האם יכולים כעת לבטל רשותם? (זה המקרה לפי תוס')

לפי רי"ח ודאי שכן (הרי לדעתו גם אם חי אפשר לשכור + לבטל, אז ודאי שאפשר גם רק לבטל).
אבל לפי שמואל:

רב המנונא – לא מבטלים (שהרי בערב שבת לא יכלו לערב בצורה שתעזור גם לזמן שבו הגוי יחזור, כנ"ל, לכן גם בשבת לא עושים ביטול)

רב ששת – מבטלים (כי כאן לא צריך 2 פעולות של שכירות + ביטול, אלא רק ביטול).

(סברא: צריך שבערב שבת היו יכולים לפתור את המצב של עכשיו.
לכן כל עוד הגוי חי, לא יכלו לפתור ע"י עירוב, כי לא יכלו לשכור ממנו כי לא היה. עכשיו שהגוי מת – יכלו לפתור את המצב של עכשיו – כי הרי הוא מת…).

(סז. 7-)

חלק ב – גוי בחצר שיש לו פתח נפרד

רב יהודה – אם זה פתח לבקעה, הוא כבר לא מפריע לעירוב

אפילו שזה פתח קטן של 4 על 4, ואפילו שהוא משתמש בעיקר בפתח הראשי לחצר.

אם זה פתח לקרפף מוקף –

ר"נ בר אמי – גם כן לא מפריע,
רבה ורב יוסף – תלוי בגודל –

קרפף גדול – הגוי משתמש בפתח השני ולא מפריע,
קרפף קטן – זה לא נח לו, ולא משתמש בו, ומפריע לעירוב.

ואגב, אצל יהודי (ששכחל להשתתף) זה להפך:
קרפף גדול
(מבית סאתיים, שלא הוקף לדירה) – היהודי לא משתמש בפתח השני כי אסור לטלטל שם, לכן מפריע לעירוב,
קרפף קטן – לא מפריע.

(סז: 7+)

חלק ג – דין קרפף גדול מבית סאתיים שלא הוקף לדירה

רי"ח – אמנם חז"ל אסרו לטלטל בו, אבל מדאורייתא הוא עדיין רשות היחיד,
ולכן הזורק מרה"ר לקרפף חייב.

קשה – סלע בים ברוחב 4 על 4 בגובה 10 – רה"י, ואסור לזרוק מהים אל הסלע.
"עד כמה? עד בית סאתיים".

ולכאורה משמע שהכוונה שאם יותר מבית סאתיים – מותר לזרוק מהים אל הסלע.

תשובות:

  1. הכוונה שאם זה יותר מבית סאתיים אסור לטלטל על הסלע עצמו.
  2. אכן מותר לזרוק מהים אל הסלע,
    כי חז"ל וויתרו על גזירת כרמלית כדי שלא ייכשלו בגזירת קרפף.
    (והם העדיפו את גזירת קרפף כי זה שכיח יותר).

[1] אם הגוי היה בא לפני שבת – יכלו לשכור ממנו את רשותו לפני שבת ואחר כך לערב, כך שזה נחשב שאפשר לערב ולכן אפשר גם לבטל בשבת. אבל אם הגוי הגיע באמצע שבת, אז בשעת העירוב לא יכלו לשכור ממנו וממילא לא יכלו לערב, לכן גם באמצע שבת א"א לבטל.
רי"ח חולק ואומר שלא צריך יכולת לערב מלפני שבת בשביל לבטל, ואפשר פשוט לשכור עכשיו + לבטל.

הלימוד היום מוקדש
לכל הישועות ורפואה שלמה
לברוך בן אסתר הי"ו.

 

להבדיל הלימוד היום לעילוי נשמת
יהודית בן חור ז"ל
בת לאה ואנשל ארליך ז"ל.

הלימוד גם לעילוי נשמת
פרידל בת משה ז"ל,
ביום ה 30 לפטירתה

וכן לעילוי נשמת
חיה שירה ז"ל,

בת הרב דן ורבקה.

להקדשות ליחצו כאן

ממילא אתם תקועים בבית,  לפחות תקראו ספר טוב (לפרטים ליחצו).

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

WordPress Lightbox

שיעור של 13 דקות ביום

ואתה באמת מבין את הדף היומי.

קבל את השיעורים ב:

בוואטסאפ

קבוצת וואטסאפ שקטה שבה תקבל את השיעור מדי יום.
להרשמה פשוט לחץ כאן.

במייל

קבל מייל יומי עם השיעור המוקלט של אותו יום. תמיד תוכל להסיר את עצמך בליחצת כפתור.

פודקאסט

לחץ כאן לקבל את השיעור בפודקאסט (itunes, spotify ועוד), או פשוט חפש "דף יומי סיני" בתוכנת הפודקאסט שלך.