שיעור גמרא פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת. וב15 דקות בלבד.

הדף היומי – עירובין דף לז

סרטון דף יומילהורדת חוברת עם סיכום של כל שיעורי הדף היומי על מסכת עירובין ליחצו כאן (מומלץ)

לתרשים של הדף היומי: לחץ על קליק ימני בעכבר ואז פתח בחלון נפרד או שמור למחשב

להורדת תמלול מלא של שיעור הדף היומי המוקלט לחץ כאן

סיכום דף יומי עירובין דף לז

(לו: במשנה – לח. במשנה)

דין ברירה

א. ברירה בעירוב (דרבנן) ובתרומות ומעשרות

A. המשנה – (רבנן ור"י) אם לא יודע אם יבוא החכם מהמזרח או המערב, מניח בשניהם, ומתנה שיכול על הצד שממנו יבוא, ואם יבוא לשניהם יכול לבחור. בפשטות – יש ברירה.

B. איו ר"י – אם בא לצד אחד – עירוב, אם באו לשניהם – לא יכול לבחור ואינו עירוב.

מה ההבדל? הרי כשבא לצד אחד גם מסתמך על ברירה בדעת החכם לאיזה צד יבוא?
מסביר רי"ח – אם החכם בא לפני שבת – עירוב (אינו ברירה, כי המציאו כבר קיימת, פשוט הוא לא יודע אותה).
אם לא בא לפני שבת – אין ברירה.

(לז: שליש, רבא לרב נחמן)

C. תניא – עירב עבור אדם אחד מתוך חמישה ורק בשבת החליט מיהו – אינו עירוב, אין ברירה.

מיהו התנא:

 1. 1.ר"נ לא ידע, ולא אמר שזה איו כי לא שמע ברייתא זו.
 2. 2.רב יוסף – זו מחלוקת תנאים – D.

D. שם עירוב לכל השנה, ובכל שבת יחליט אם רוצה או לא, אם רצה אחרי כניסת שבת: ר"ש – עירוב (יש ברירה), חכמים – לא עירוב (אין ברירה). (וראה המשך דיון בר"ש בסעיף ד).

 

ב. ברירה בתרומות ומעשרות – שיטת ר"י ר"ש ורי"ס

(לו:1-)
ברייתא: שותה יין
עכשיו, ובסוף יתברר מה התרומה והמעשר,
לר"מ – מותר (יש ברירה),

לר"י, רי"ס, ר"ש – אסור.

בפשטות כי אין ברירה, וזה קשה על ר"י במשנתנו ור"ש בברייתאלעיל ורי"ס שנראה בחלק ג להלן.

            תשובות:

 1. 1.שינוי הגירסה:
  לר"י – עולא
  (לז. 4+) – משנה את הגירסה לגבי היין, כך שר"י עם ר"מ שמותר.

לר"ש – רב יוסף (לז: שליש תחתון) הופך את רבנן ור"ש כך שלר"ש אין ברירה.
לר' יוסי – הגמרא
(לז: 5+,9+) הופכת את ר' יוסי ורבנן כך שלרי"ס אין ברירה.

(התירוצים הבאים נאמרו לגבי ר"ש בלז: בשליש התחתון, אך לכאורה מתאימים גם לר"י ורי"ס, אלא שלגביהם התירוץ הראשון של שינוי הגירסה מתקבל).

 1. 2.בתרו"מ זה דאורייתא, ובעירוב דרבנן.

רב יוסף לא סובר לחלק כך.

 1. 3.רבא – באמת יש ברירה, אלא שבתרומה זה לא יעזור כי צריך "ראשית – ששייריה ניכרים".

מקשה אביי ממשנה בתרומות – "תרומות הכרי ומעשרותיו בתוכו – קרא שם".
תשובה – שם שירייה ניכרים לפחות בגבול החיצוני שלהם.

 1. 4.באמת יש ברירה, אלא שבתרומה אסור (כפי שמפורש שם) – שמא יבקע הנוד.

 

 

(לז. באמצע)

ג. שיטת רי"ס – לכאורה יש ברירה ותירוצים

A. לגבי קינים (קנים א,ד) – שתי נשים שהביאו קניהם יחד בשותפות, הכהן מחליט מה של איזו אישה ומה חטאת ומה עולה וזה כשר.

דחייה – מדובר שהיתנו במפורש שלא יוברר מה של מי אלא הכהן יחליט (ריטב"א)

והחידוש בזה:

 1. 1.שלא גוזרים אטו לא התנו.
 2. 2.אגב – שאפילו אם אחרי שהחליט, הן החליטו מה לעולה ומה לחטאת, אין לזה משמעות, אלא רק בהקרבה זה יוחלט.
  שיהיה תלוי בדעת הכהן.

(כלומר שרי"ס סובר שאם תולה בדעת עצמו – אין ברירה, אך אם תולה בדעת אחרים – יש ברירה).

(לז: 2+)

B. חבר קנה בשבילו ובשביל עם הארץ ירקות,

לרבנן – צריך לעשר לו (כי חבר לא מוציא תחת ידו דבר לא מתוקן),
רי"ס – לא צריך, כי יש ברירה – התברר למפרע שמה שנתן לעם הארץ כבר היה שלו מראש.

תירוץ – איפוך.


C. מחלל מע"ש עכשיו על המטבע שיוציא אח"כ מכיסו,
רי"ס – חילל (יש ברירה)
רבנן – לא חילל (אין ברירה).

תירוץ – איפוך,

הראיה שצריך להפוך – שבסיפא כתוב שרי"ס מודה שחילל אם יש לו סלע אחת בכיסו (סלע חדשה) וחילל עליה (ולא גוזרים אטו מקרה שיש כמה סלעים בכיסו).

השיעור היום מוקדש לזכות משפלת מנחם דביר, שתהיה להם שנת שמחה ובשורות טובות.
להקדשות ליחצו כאן

ממילא אתם תקועים בבית,  לפחות תקראו ספר טוב (לפרטים ליחצו).

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

WordPress Lightbox

שיעור של 13 דקות ביום

ואתה באמת מבין את הדף היומי.

קבל את השיעורים ב:

בוואטסאפ

קבוצת וואטסאפ שקטה שבה תקבל את השיעור מדי יום.
להרשמה פשוט לחץ כאן.

במייל

קבל מייל יומי עם השיעור המוקלט של אותו יום. תמיד תוכל להסיר את עצמך בליחצת כפתור.

פודקאסט

לחץ כאן לקבל את השיעור בפודקאסט (itunes, spotify ועוד), או פשוט חפש "דף יומי סיני" בתוכנת הפודקאסט שלך.