שיעור גמרא פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת. וב15 דקות בלבד.

הדף היומי – שבת דף סב

סרטון דף יומילהורדת חוברת עם סיכום של כל שיעורי הדף היומי על מסכת שבת ליחצו כאן (מומלץ)

לתרשים של הדף היומי: לחץ על קליק ימני בעכבר ואז פתח בחלון נפרד או שמור למחשב

(סב. במשנה עד סג. במשנה)

חלק א – עוד דברים שאשה לא תצא בהם

א. טבעת לאישה: חותם – חטאת, ללא חותם – מותר.

A. עולא – באיש להפך.

קשה – הרי גם כשמתאים לחלק מהאנשים, מותר לכולם לצאת:

  1. 1.רב יוסף – כולם יוצאים בשקים בגלל הרועים.

תשובה: נשים – עם בפני עצמן.

  1. 2.אביי – אישה מכניסה תפילין (בגלל האיש).

תשובה: כר"מ שנשים חייבות בתפילין (כי שייך בלילה ושבת ואינו "זמן גרמא").

B. למה בכלל יש חיוב על טבעת, הרי זה "כלאחר יד"?

תשובה: גם למי שאינו שייך בטבעת, יש מצבים שבהם לובש כך ואינו כלאחר יד.

            אישה – באשה גזברית, או כשמביאה לבעלה את הטבעת שלו.
איש – כשמביא את הטבעת של אשתו לתקן.

ב. שקית עם בושם – (כובלת (חומרתא דפילון) וצלוחית של פלייטון)

במשנה וברייתא (כמו עיר של זהב בדף נט):

ר"מ – חטאת (משוי)

חכמים – פטור (תכשיט, שמא תראה)

ר"א – מותר (לא תראה כי זה גנאי).

ר"א מוזכר בשתי ברייתות:

ברייתא א – בה רבנן מוזכרים, אומר מותר.

ברייתא ב – בה רק ר"מ מוזכר, אז ביחס אליו אומר פטור, אך באמת סובר מותר.

דיונים על ברייתא ב:

  1. 1.למה אמר "פטור"? כי התייחס לר"מ.
  2. 2.חסורי מחסרא –

הברייתא התחילה במפתח ופתאום עברה לכך שר"א פוטר בשקית בושם,
עונה הגמרא – חסורי מחסרא.

  1. 3.אם אין בושם, לפי כולם חייב.

והרי יש ריח גם בכלי עצמו? אלא שכיון שזהו "פחות מכשיעור", הכלי אינו בטל אליו.

רב אדא ב"א – מכאן שגם בכלי עם אוכל, אם האוכל פחות מהשיעור – חייב על הכלי.

דחייה – בבושם אין שום ממשות, לכן חייב, אך באוכל פחות מכשיעור אולי עדיין פטור על הכלי.

(סב: 9+)

חלק ב – אגדתא, אגב נושא הבשמים

נבואה בספר עמוס על עמ"י שלא מתייחס לנבואות החורבן ורק מתעסק בתענוג והוללות.

א.      "וראשית שמנים ימשחו" – שהיו מתענגים בשמן פלייטון.

[רב יוסף – למה לא גזרו על זה אחרי החורבן?
אביי – כי גזרו על תענוג + שמחה,

            (כמו שגם לא גזרו על קנישקנין של יין ("השותים במזרקי יין" – לפי אחת הדעות).

ב.      הפסוק הקודם שם –
"השוכבים על מיטות שן, וסרוחים על ערשותם".

  1. 1.רי"ס בר"ח – שמשתינים לפני מיטותיהם.

            ר' אבהו – זה לא מצדיק גלות…

  1. 2.ר' אבהו – מחליפים נשיהם, ומסריחים מיטותיהם בזרע לא שלהם.

ג.       אגב, משתין לפני מיטתו – (ר' אבהו/ברייתא) אחד משלושה דברים שמביא לידי עניות:

  1. 1.משתין לפני מיטתו

דווקא עם הפנים למיטה ולא בכלי.

  1. 2.מזלזל בנט"י

דווקא שאינו נוטל כלל, אך אם מצמצם – בסדר.

אך רב חסדא – אם מצמצם נהיה עני (והוא שנטל בשפע התעשר).

  1. 3.שאשתו מקללתו

רבא – שיש לו כסף לקנות לה תכשיטים ואינו קונה.

ד.      אגב, על חוסר צניעותן של בנות ישראל (ישעיה ג) –
"ויאמר ה' – יען כי גבהו בנות ציון" – קומה זקופה,
"נטויות גרון" – הולכות עקב בצד אגודל (לאט, כדי שיסתכלו בהן),
"ומשקרות עיניים" – כחול בעיניים ומרמזות לבחורים,
"הלוך וטפוף" – גבוה ליד קצרה, והגבוהה נראית כמרחפת.

"וברגליהן תעכסנה" – זורקות בושם לבחרים עם רגליהן, כארס של נחש

ועונשם בהמשך שם מידה כנגד מידה, שכל מקום של יופי התקלקל.

ה.      עוד על חטאי דור החורבן –

ר"י-רב – היו שואלים זה לזה על ענייני זנות בלשון מרומזת.

ו.        עצי ההסקה בירושלים עשו ריח טוב לכל ארץ ישראל.

ז.       אחרי החורבן נשארה חתיכה קטנה אצל המלכה צמצמאי.

השיעור היום מוקדש
לעילוי נשמת
הרב יעקב פנחס בן משה מרדכי הכהן ז"ל.

להקדשות ליחצו כאן

ממילא אתם תקועים בבית,  לפחות תקראו ספר טוב (לפרטים ליחצו).

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

WordPress Lightbox

שיעור של 13 דקות ביום

ואתה באמת מבין את הדף היומי.

קבל את השיעורים ב:

בוואטסאפ

קבוצת וואטסאפ שקטה שבה תקבל את השיעור מדי יום.
להרשמה פשוט לחץ כאן.

במייל

קבל מייל יומי עם השיעור המוקלט של אותו יום. תמיד תוכל להסיר את עצמך בליחצת כפתור.

פודקאסט

לחץ כאן לקבל את השיעור בפודקאסט (itunes, spotify ועוד), או פשוט חפש "דף יומי סיני" בתוכנת הפודקאסט שלך.