שיעור גמרא פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת. וב15 דקות בלבד.

גמרא דף יומי – ברכות לא

סרטון דף יומי

לתרשים: לחץ על קליק ימני בעכבר ואז פתח בחלון נפרד או שמור למחשב

 

פרק אין עומדים

(ל: תחילת הפרק – לב. שליש עליון)

א. המקור לתפילה בכובד ראש (הדחייה בסוגריים)

 1. 1. והיא מרת נפש (דווקא חנה)
 2. 2. אשתחווה אל היכל קדשך ביראתך (דווקא דוד)
 3. 3. השתחוו לה' בהדרת קדש – חרדת קודש (אולי כפשוטו – הידור)
 4. 4. עבדו את ה' ביראה וגילו ברעדה.

ב. אגב זה – המעטת השמחה בעוה"ז

 1. 1. שני סיפורים על אביי ור' ירמיה ששמחו יותר מדי (וגילו ברעדה, בכל עצב יהיה מותר), ותירצו שהם עם תפילין.
 2. 2. שני סיפורים על שמחה יתירה בחתונה, ואבי החתן (שברו כוס יקרה כדי להרגיע).
 3. 3. השיר של רב המנונא בחתונות – וי לן דמיתנן.
 4. 4. רי"ח – אסור למלא שחוק פיו בעוה"ז, עד שיהיה "הגדיל ה' לעשות עם אלה".

(נשים לב שבהתחלה אין קשר לחורבן, ורק ב-4 יש).

(לא . רבע)

ג. תפילה מתוך –

 1. 1. במשנה – כובד ראש.
 2. 2. ברייתא א – מתוך הלכה פסוקה.

(3 דוגמאות להלכה פסוקה – ההחמרה של בנות ישראל גם על דם נידה כזיבה, ההיתר לפטור ממעשר תבואה למאכל בהמה, מועלים בדם הקזה).

 1. 3. מתוך שמחה של מצווה.

אגב – כשנפרד מחברו ייפרד בדבר הלכה/דרשה, ומתוך כך זוכרהו.

(דוגמא – רב כהנא ורב שימי בר אשי).

(לא. רבע תחתון)

ד. הנהגות בתפילה

A. ת"ר – צריך שיכוון לבו (תכין לבם, תקשיב אזנך). דוגמא מר"ע.

B. ר' חייא בר אבא

מדניאל –

 1. 1. חלונות.
 2. 2. 3 פעמים ולא כל היום.
 3. 3. לירושלים ולא לכל כיוון.

עוד –

 1. 4. דוד – ערב ובוקר וצהריים ולא יחד,
 2. 5. חנה – לא ישמיע קולו
 3. 6. שלמה – קודם רינה (שבח) ואז תפילה (בקשת צרכים) (לשמוע אל הרינה ואל התפילה)

C. לימודים חנה

רב המנונא –

 1. 1. לכוון לבו ("היא מדברת על לבה")
 2. 2. יחתוך בשפתיו
 3. 3. לא יגביה קולו
 4. 4. שיכור אסור להתפלל

אגב, עוד לימודים מחנה –

ר' אלעזר – דרשות עם מוסר

 1. 1. הרואה דבר בחברו צריך להוכיחו
 2. 2. ומצד שני – הנחשד ואין בו, צריך להודיעו
 3. 3. החושד בכשר צריך לברכו (עלי ברך את חנה).
 4. 4. שכור המתפלל = ע"ז (בת בליעל)

דרשות על הסיפור

 1. 5. ה' צבקות – חנה הראשונה שפנתה כך, ואמרה מכל צבאי צבאות שבראת – קשה לך לתת לי בן אחד?!
 2. 6. אם ראה תראה –

["ונקתה ונזרעה זרע – ר' ישמעאל – עקרה נפקדת, ר"ע – הלידה/עובר משתפרים].

לרי"ש – חנה איימה שתיסתר וישקו לה מי סוטה ותתברך בילד,
לר"ע – דיברה כלשון בני אדם.

נוספים (לא: באמצע) –

 1. 7. 3 פעמים "אמתך" –  לא עברתי על 3 בדקי מיתה (נידה, חלה, הדלקת הנר).
 2. 8. "זרע אנשים" –
  מצד אחד – יוצא דופן – 1. רב – גבר שגברים. 2. שמואל – שמושך שני מלכים (שאול ודוד), 3. רי"ח – ששקול כמשה ואהרן.

מצד שני – רבנן – שמובלע בין אנשים (רב דימי – לא גבוה/נמוך, חכם/טיפש וכו').

 1. 9. אני האשה הניצבת עמכה – שגם עלי עמד – אסור לשבת בד"א של המתפלל.

עוד מר' אלעזר –

10. אל הנער הזה התפללתי – שרצו לדונו למיתה על שפסק הלכה בפני רבו עלי ששחיטה כשרה בזר.

11. וחנה היא מדברת על ליבה – למה נתת לי דדים אם איני מניקה?

12. חנה הטיחה דברים כלפי מעלה (ותתפלל על ה'). (לא: 2-)

וכן אליהו ומשה הטיחו דברים בכך שכביכול האשימו את ה' בחטאי עם ישראל (יצה"ר, יותר מדי שפע גשמי).

4 תגובות

 1. הקבלה מאוד יפה, רק אציין שבחסידים היה דגש חזק מאוד בנושא של לימוד לפני התפילה, עד שהפליגו לומר שללמוד באשמורת הבוקר כהכנה לתפילה באמצע שבוע היא בבחינת גן עדן התחתון, ובשב"ק בבחינת גן עדן העליון, ופירש בזה הבית אהרן הפסוק בפרשת השבוע "עזי וזמרת י-ה" אין עוז אלא תורה, שאם מכין עצמו לתפילה ע"י התמדה בתורה, וזמרת יה – שכך הוא ניגש לזמרה שהיא תפילה, אז תפילתו מתקבל "ויהי לי לישועה", וכן עוד הרבה כאלו.
  ובכלל יש להצהיר שהרבה מהשמחה שהדגישו בחסידים היה ע"י לימוד התה"ק, מבוסס על הכתוב "פיקודי ה' ישרים משמחי לב".

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

WordPress Lightbox

שיעור של 13 דקות ביום

ואתה באמת מבין את הדף היומי.

קבל את השיעורים ב:

בוואטסאפ

קבוצת וואטסאפ שקטה שבה תקבל את השיעור מדי יום.
להרשמה פשוט לחץ כאן.

במייל

קבל מייל יומי עם השיעור המוקלט של אותו יום. תמיד תוכל להסיר את עצמך בליחצת כפתור.

פודקאסט

לחץ כאן לקבל את השיעור בפודקאסט (itunes, spotify ועוד), או פשוט חפש "דף יומי סיני" בתוכנת הפודקאסט שלך.