• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

סקירה אודות הגאונים והראשונים

ראשונים וגאונים

הגאונים והראשונים

קובץ זה מיועד להדפסה ולשמש כלי עזר על שולחן הלומד. בקובץ 2 לוחות:

לוח 1: הגאונים והראשונים לפי שנת לידה ומקום פעילות עיקרי (עם מספרם הסידורי בלוח 2)

לוח 2: מידע תמציתי על הגאונים והראשונים לפי שם או כינוי

מקורות המידע העיקריים הם: אנציקלופדיה יודאיקה, הגאונים והראשונים מאת ניצן ויעקבי, תולדות הפוסקים מאת רב צעיר, ושם הגדולים מאת החיד"א.

חוברת זו היא נר תמיד לזכרם של אבי מורי חיים בן אהרן ז, אמי מורתי הודל הדסה בת דוד ליב הלוי ז"ל, חותני יהושע שמואל בן דוד צבי ז וחותנתי פיילא בת אליעזר ז"ל.

אם יש הערות, נא להתקשר לאהרן קסל, טל' 02-5869002 (972) או דוא"ל:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לוח 1: הגאונים והראשונים לפי שנת לידה ומקום פעילות עיקרי (עם מספרם הסידורי בלוח 2)

תאריך לועזי

תאריך עברי

ישראל ובבל

ספרד וצפון אפריקה

דרום צרפת ואיטליה

אשכנז וצפון צרפת

600

ד’ ש"ס

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

אחאי גאון (4)

700

ד’ ת"ס

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

יהודאי גאון (32)

800

ד’ תק"ס

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

בה"ג (10)

נטרונאי גאון (62)

עמרם גאון (72)

סעדיה גאון (68)

900

ד’ תר"ס

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

שרירא גאון (124)

מנחם אבן סרוק (60)

שמואל בן חפני (121)

דונש בן לברט הלוי (15)

האי גאון (18)

יהודה חיוג' (37)

רבנו גרשום (83)

1000

ד’ תש"ס

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

נסים מקיירואן (64)

שמואל הנגיד (122)

רבנו חננאל (84)

יונה אבן ג'נאח (38)

רי"ף (101)

שלמה אבן גבירול (118)

בחיי אבן פקודה (12)

יוסף טוב עלם (41)

רש"י (115)

ריצ"ג (102)

נתן מרומי (65)

ריב"א (92)

משה אבן עזרא (61)

יוסף קרא (43)

ריה"ל (98)

רשב"ם (112)

ר"י מיגאש (100)

ריב"ן (94)

ראב"ע (81)

ראב"ן (80)

1100

ד’ תת"ס

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

ראב"ד [הראשון] (77)

ראב"ד [השני] (78)

רבנו תם (88)

העיטור (25)

יהודה אבן תיבון (33)

ר"י הזקן (97)

בנימין מטודילה (13)

ראב"ד [השלישי] (79)

ראבי"ה (76)

רמב"ם (105)

זרחיה הלוי (29)

ריב"ם (93)

רמ"ה (107)

המנהיג (23)

יוסף בכור שור (40)

התרומות (28)

יצחק סגי נהור (47)

יהודה החסיד (35)

יהודה אלחריזי (34)

רד"ק (90)

הרוקח (26)

רמב"ן (106)

שמואל אבן תיבון (120)

ר"ש משאנץ (116)

רי"ד (96)

התרומה (27)

1200

ד’ תתק"ס

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

ריא"ז (91)

יחיאל מפריס (44)

צדקיה הרופא (74)

מהר"ם מרוטנבורג (58)

רבנו יונה (85)

סמ"ק (67)

סמ"ג (66)

רשב"א (111)

יהודה הרופא (36)

חזקוני (30)

החינוך (20)

רבנו ירוחם (86)

הגהות מיימוניות (19)

ריטב"א (99)

המאירי (22)

שערי דורא (123)

מגדל עוז (50)

רא"ש (82)

רלב"ג (103)

רבנו פרץ (87)

דוד אלעדני (14)

הטור (21)

ארחות חיים (7)

המרדכי (24)

בחיי אבן חלאוה (11)

אשתורי הפרחי (9)

1300

ה’ ס'

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

ר"ן (109)

צידה לדרך (75)

מגיד משנה (51)

נימוקי יוסף (63)

אבודרהם (1)

ישראל אל-נקווה (48)

האגודה (16)

ריב"ש (95)

מהרי"ל (54)

חסדאי קרשקש (31)

תרומת הדשן (125)

יצחק אבוהב (46)

ספר המנהגים (70)

רשב"ץ (113)

יוסף אלבו (39)

1400

ה’ ק"ס

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

עקידת יצחק (73)

מהרי"ק (56)

מהרי"ו (53)

יעקב בירב (45)

אברבנאל (2)

מהר"י מינץ (55)

רשב"ש (114)

ספורנו (70)

האגור (17)

רע"ב (110)

עין יעקב (71)

אברהם זכות (3)

מהר"ם מפדואה (57)

יוסף קארו (42)

רדב"ז (89)

מהרא"ם (52)

אליהו בחור (5)

1500

ה’ ר"ס

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

מבי"ט (49)

שלמה אלקבץ (119)

מהרש"ל (59)

שיטה מקובצת (117)

רמ"א (104)

רמ"ק (108)

אר"י (8)

אלשיך (6)

1600

ה’ ש"ס

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -


לוח 2: מידע תמציתי על הגאונים והראשונים לפי שם או כינוי

מס' - שם או כינוי

שם

לידה ופטירה

ארץ

חיבורים עיקריים

הערות

1. אבודרהם

דוד בר' יוסף אבודרהם

מאה 14

ספרד

חיבור פירוש הברכות והתפילות

2. אברבנאל

דון יצחק אברבנאל

1437-1508

ספרד

פירוש התנ"ך

3. אברהם זכות

אברהם בן שמואל זכות

1452-1515

ספרד, פורטוגל וירושלים

ספר היוחסין (היסטוריה), החיבור הגדול (אסטרונומיה)

אסטרונום מפורסם

4. אחאי גאון

אחאי גאון

680-752

בבל, ישראל

ספר השאילתות

מפומבדיתא לישראל

5. אליהו בחור

אליהו בחור

1468-1549

אשכנז ואיטליה

ספר ההרכבה, הבחור (דקדוק)

6. אלשיך

משה אלשיך

סוף מאה 16

יוון וצפת

פירוש המקרא (עם מוסר)

תלמיד יוסף קארו

7. ארחות חיים

אהרן בן יעקב הכהן מלוניל

סוף מאה 13 ותחילת מאה 14

דרום צרפת וספרד

ארחות חיים (הלכה)

8. אר"י

יצחק בן שלמה לוריא

1534-1572

מצרים וצפת

עסק בקבלה, תלמיד הרדב"ז והשיטה המקובצת

9. אשתורי הפרחי

אשתורי הפרחי

1280-1355

דרום צרפת, בית שאן

כפתור ופרח (על ארץ ישראל בימיו)

10. בה"ג

שמעון קיירא

מחצית ראשונה מאה 9

בבל

הלכות גדולות, תרי"ג מצוות

בצרה

11. בחיי אבן חלאוה

רבנו בחיי ב"ר אשר אבן חלאוה

1340 - ?

ספרד

מדרש רבנו בחיי על התורה, כד הקמח

תלמיד רשב"א

12. בחיי אבן פקודה

בחיי בן יוסף אבן פקודה

-1080?

ספרד

חובות הלבבות

13. בנימין מטודילה

בנימין בן יונה מטודילה

מחצית שנייה מאה 12

ספרד

ספר המסעות

14. דוד אלעדני

דוד ב"ר עמרם אלעדני

מאה 13 עד מאה 14

תימן

מדרש הגדול

15. דונש בן לברט

דונש בן לברט הלוי

אמצע מאה 10

בבל, צפון אפריקה, ספרד

השגות על המחברת, שירה

תלמיד סעדיה גאון

16. האגודה

אלכסנדר סוסלין הכהן מפרנקפורט

1349 - ?

אשכנז

האגודה (פיסקי הלכה)

פסק לפי המרדכי  והרא"ש, הרמ"א פסק לפיו

17. האגור

יעקב לנדאו

מאה ה 15

אשכנז ואיטליה

ספר האגור

18. האי גאון

האי גאון

939-1038

בבל

ספר המקח והממכר, תשובות, שירה

פומבדיתא, בן רב שרירא גאון, חתן שמואל בן חפני

19. הגהות מיימוניות

מאיר הכהן מרוטנבורג

סוף מאה 13

אשכנז

הגהות מיימוניות

תלמיד מהר"ם מרוטנבורג

20. החינוך (רא"ה)

אהרן הלוי

מאה 13

ספרד

ספר החינוך, בדק הבית

תלמיד הרמב"ן, חבר הרשב"א

21. הטור (בעל הטורים)

יעקב ב"ר אשר

1269-1343

אשכנז, ספרד

ארבעה הטורים (הטור), בעל הטורים על התורה

בנו ותלמידו של הרא"ש

22. המאירי

מנחם בן שלמה

1249-1316

דרום צרפת

המאירי (בית הבחירה), קרית ספר, מגן אבות

23. המנהיג

אברהם בן נתן הירחי

1155-1215

דרום צרפת, צפון צרפת, ספרד

המנהיג (על מנהגי תפילה בתפוצות)

תלמיד ר"י והראב"ד השלישי

24. המרדכי

מרדכי בן הלל הכהן

1240-1298

אשכנז

המרדכי

תלמיד המהר"ם מרוטנבורג

25. העיטור

יצחק ב"ר אבא מרי ממרשיליא

1120-1190 ?

דרום צרפת וספרד

ספר העיטור (הלכה)

26. הרוקח

אליעזר בן יהודה מוורמייזא

1165-1230

אשכנז

ספר הרוקח, ספר החכמה, פיוטים

תלמיד ר' יהודה החסיד ואליעזר ממיץ

27. התרומה

ברוך בן יצחק מוורמייזא (הצרפתי)

סוף מאה 12 ותחילת מאה 13

אשכנז וישראל

ספר התרומה (הלכה)

מבעלי התוספות, תלמיד ר"י הזקן

28. התרומות

שמואל בן יצחק סרדי (הספרדי)

1185-1255

ספרד

ספר התרומות (דיני משפט ומסחר)

תלמיד הרמב"ן

29. זרחיה הלוי (בעל המאור)

זרחיה בן יצחק הלוי גרונדי

מאה 12

דרום צרפת

ספר המאור (השגות על הרי"ף), פירושים לתלמוד

30. חזקוני

חזקיה בן מנוח

מאה 13

צרפת

פירוש התורה עפ"י רש"י

31. חסדאי קרשקש

חסדאי קרשקש

1412 - ?

ספרד

אור ה'

תלמיד הר"ן, פילוסוף

32. יהודאי גאון

יהודאי גאון

700-761 ?

בבל

הלכות פסוקות

מפומבדיתא לסורא

33. יהודה אבן תיבון

יהודה בן שאול אבן תיבון

1120-1190 ?

דרום צרפת

תרגם לעברית אמונות ודעות, הכוזרי,חובות הלבבות

34. יהודה אלחריזי

יהודה אלחריזי

1170-1235

ספרד

ספר תחכמוני וספר הענק (שירה), תרגום מורה נבוכים

35. יהודה החסיד

יהודה בן שמואל החסיד

1150-1217

אשכנז

ספר החסידים (מוסר)

ראש חסידי אשכנז, רבו של אליעזר בן יהודה מוורמייזא

36. יהודה הרופא

יהודה בן בנימין הרופא

מאה 13

איטליה

פירוש לתלמוד ועל הרי"ף

37. יהודה חיוג'

יהודה חיוג'

מחצית שנייה מאה 10

צפון אפריקה, ספרד

דקדוק

שורש בעל 3 אותיות

38. יונה אבן ג'נאח

יונה אבן ג'נאח

מחצית ראשונה מאה 11

ספרד

ספר הדקדוק

39. יוסף אלבו

יוסף אלבו

1380-1444

ספרד

ספר העיקרים

תלמיד חיסדאי קרשקש והר"ן

40. יוסף בכור שור

יוסף בכור שור

מאה 12

צפון צרפת

תוספות, פירוש המקרא

תלמיד רבנו תם, מבעלי התוספות

41. יוסף טוב עלם

יוסף טוב עלם

מאה 11

דרום וצפון צרפת

פירושים על התורה, פירושים על התלמוד, פיוטים

מבעלי התוספות

42. יוסף קארו, בית יוסף, שולחן ערוך, המחבר,

יוסף קארו

1488-1575

ספרד, פורטוגל, תורכיה, צפת

בית יוסף, שולחן ערוך, כסף משנה, בדק הבית, אבקת רוכל, מגיד מישרים

תלמיד יעקב בירב, חבר שלמה אלקבץ, רבו של אלשיך

43. יוסף קרא

יוסף בן שמעון קרא

1065-1145

צפון צרפת

פירוש המקרא

44. יחיאל מפריס

יחיאל בן יוסף מפריס

1264 - ?

אשכנז, עכו

תוספות

מבעלי התוספות

45. יעקב בירב

יעקב בירב

1475-1546

ספרד, צפון אפריקה, צפת, סוריה

רבו של ר' יוסף קארו, חידש הסמיכה

46. יצחק אבוהב

יצחק אבוהב

סוף מאה 14

ספרד

מנורת המאור (אגדה ומוסר)

47. יצחק סגי נהור

יצחק סגי נהור (החסיד)

1160-1235

דרום צרפת

קבלה

בן של אברהם בן דוד מפושקיירה

48. ישראל אל-נקווה

ישראל בן יוסף אל-נקווה

1391 - ?

ספרד

מנורת המאור (אגדה והלכה)

תלמיד הרא"ש

49. מבי"ט

משה בן יוסף טראני

1500-1580

יוון וצפת

קרית ספר (על הרמב"ם)

תלמיד יעקב בירב

50. מגדל עוז

שם טוב בן אברהם אבן גאון

סוף מאה 13 ותחילת מאה 14

ספרד וישראל

מגדל עוז (על המשנה תורה)

תלמיד הרשב"א, עסק בקבלה

51. מגיד משנה

יום טוב וידאל די טולוסה

1357 - ?

ספרד

מגיד משנה

52. מהרא"ם

אליהו בן אליהו מזרחי

1450-1526

תורכיה

פירוש על רש"י לתורה

53. מהרי"ו

יעקב בןיהודה וייל

1456 - ?

אשכנז

תשובות, הלכות שחיטה ובדיקה

תלמיד מהרי"ל

54. מהרי"ל

מורנו הרב יעקב הלוי מולין סגל

1365-1427

אשכנז

מנהגי המהרי"ל

55. מהר"י מינץ

יהודה בן אליעזר מינץ

1408-1505

איטליה

תשובות

56. מהרי"ק

יוסף בן שלמה קולון

1420-1480

צרפת ואיטליה

שו"ת

57. מהר"ם מפדואה

מאיר בן יצחק כצנלנבוגן מפדואה

1473-1565

אשכנז ואיטליה

שו"ת

תלמיד מהר"י מינץ

58. מהר"ם מרוטנבורג

מאיר בן ברוך מרוטנבורג

1215-1293

אשכנז

תשובות, פסקיו בספר התשב"ץ ובספר הפרנס, שירה

תלמיד הריא"ז

59. מהרש"ל

שלמה בן יחיאל לוריא

1510-1574 ?

פולין

ים של שלמה (על התלמוד), שו"ת

פוסק עצמאי

60. מנחם אבן סרוק

מנחם אבן סרוק

מאה 10

ספרד

המחברת (דקדוק)

מקור של רש"י

61. משה אבן עזרא

משה בן יעקב אבן עזרא

1055-1136

ספרד

שירה, פילוסוף, אחיו של ראב"ע

62. נטרונאי גאון

נטרונאי בר הילאי גאון

אמצע מאה 9

בבל

סדר 100 ברכות

סורא

63. נימוקי יוסף

יוסף ב"ר חביבה

מאה 14

ספרד

נימוקי יוסף (על הלכות הרי"ף)

64. נסים מקיירואן

נסים בן יעקב מקיירואן

990-1062

קיירואן (צפון אפריקה)

ספר המפתח

פרוש התלמוד, שלח שאלות להאי גאון, רבם של שמואל הנגיד ואבן גבירול והרי"ף

65. נתן מרומי

נתן בן יחיאל מרומי

1035-1110

איטליה

ספר הערוך (מילון התלמוד)

66. סמ"ג

משה בר' יעקב מקוצי

מאה 13

צפון צרפת, ספרד

ספר מצוות גדול

מבעלי התוספות

67. סמ"ק

יצחק בן יוסף

מאה 13

דרום צרפת

ספר מצוות קטן

68. סעדיה גאון (רס"ג)

סעדיה גאון

882-942

מצרים, ישראל, בבל

ספר האמונות והדעות, ספר השטרות והעדויות, תשובות בהלכה, תרגום התנ"ך לערבית

סורא, רבו של דונש בן לברט

69. ספורנו

עובדיה בן יעקב ספורנו

1470-1550

איטליה

פירוש על התורה

פילוסוף

70. ספר המנהגים

אבדהם קלויזנר

-1407 ?

אוסטריה

ספר המנהגים

71. עין יעקב

יעקב בן שלמה אבן חביב

1445-1516

ספרד ויוון

עין יעקב

72. עמרם גאון

עמרם בר ששנא גאון

אמצע מאה 9

בבל

סידור

סורא

73. עקידת יצחק

יצחק ב"ר משה עראמה

מאה 15

ספרד

עקידת יצחק, פירוש על התורה

74. צדקיה הרופא

צדקיה בן אברהם הרופא

מאה 13

איטליה

שבלי הלקט

75. צידה לדרך

מנחם בן אהרן אבן זרח

1310-1385

ספרד

צידה לדרך

פסק לפי הרא"ש

76. ראבי"ה

אליעזר בן יואל הלוי מבון

1140-1225

אשכנז

אבי העזרי

נכד הראב"ן, תלמיד יהודה החסיד, רבו של הריא"ז

77. ראב"ד [הראשון]

אברהם בן דוד הלוי אבן דאוד

1110-1180

ספרד

ספר הקבלה (היסטוריה)

פילוסוף

78. ראב"ד [השני] (ראב"י)

אברהם בר' יצחק מנרבונא (אב בית דין)

1110-1179

דרום צרפת

ספר האשכול, פירוש על התלמוד

79. ראב"ד [השלישי] (בעל ההשגות)

אברהם בן דוד מפושקיירה

1125-1198

דרום צרפת

פירוש על סיפרא, השגות על משנה תורה (של הרמב"ם), השגות על הלכות הרי"ף, השגות על המאור (ר' זרחיה)

80. ראב"ן

אליעזר ב"ר נתן ממיץ

1090-1170

אשכנז

אבן העזר

ר"ח סמכות בשבילו

81. ראב"ע

אברהם אבן עזרא

1089-1164

נדד מספרד

פירוש המקרא, שירה

חבר ריה"ל

82. רא"ש

אשר בן יחיאל

1250-1327

אשכנז, ספרד

פסקי הרא"ש, שו"ת הרא"ש, פירוש המשניות, תוספי הרא"ש

תלמיד המהר"ם מרוטנבורג

83. רבנו גרשום (מאור הגולה, רגמ"ה)

גרשום בן יהודה

960-1028

אשכנז (צפון צרפת)

פירוש לתלמוד, שו"ת, פיוטים

תקנות "חרם דרבנו גרשום"

84. רבנו חננאל (ר"ח)

חננאל בן חושיאל

-1055?

קיירואן

פירוש התלמוד

85. רבנו יונה

יונה בן אברהם גירונדי

1200-1263

ספרד

שערי תשובה

בעל מוסר, רבו של הרשב"א

86. רבנו ירוחם

ירוחם ב"ר משולם

מאה 13

דרום צרפת

מישרים (דיני ממונות), תולדות אדם וחוה (איסור והיתר)

87. רבנו פרץ

פרץ בן אליהו מקורביל

1295 - ?

צפון צרפת

תוספות, פירוש על הסמ"ק

מבעלי התוספות, תלמיד הסמ"ק, למד עם מהר"ם מרוטנבורג

88. רבנו תם (ר"ת)

יעקב בן מאיר

1100-1171

צפון צרפת

ספר הישר (שו"ת)

בן בתו של רש"י

89. רדב"ז

דוד בן שלמה אבן זמרא

1479-1573

ספרד, ישראל, צפון אפריקה

תשובות

ביטל מניין שטרות

90. רד"ק

דוד בן יוסף קמחי

1160-1235 ?

דרום צרפת

פירוש לתנ"ך, מכלול וספר השרשים (דקדוק)

91. ריא"ז (אור זרוע)

יצחק בןמשה מווינה

1200-1270

אשכנז

אור זרוע

92. ריב"א

יצחק בן אשר הלוי

סוף מאה 11 ותחילת מאה 12

צרפת

מראשוני בעלי התוספות, תלמיד של רש"י

93. ריב"ם

יצחק ב"ר מאיר

מאה 12

צרפת

תוספות, שו"ת

בן בתו של רש"י, מבעלי התוספות

94. ריב"ן

יהודה בן נתן

סוף מאה 11 ותחילת מאה 12

צרפת

פירוש על התלמוד

חתנו של רש"י

95. ריב"ש

יצחק בן ששת ברפט

1326-1408

ספרד, צפון אפריקה

תשובות הריב"ש

תלמיד הר"ן

96. רי"ד [הזקן הראשון]

ישעיהו ב"ר מאלי דיטראני

1180-1250

איטליה

תוספות רי"ד, המכריע

97. ר"י הזקן (רבנו יצחק)

יצחק בן שמואל מדמפייר

1185 - ?

אשכנז

תוספות

מבעלי התוספות, תלמיד ר"ת

98. ריה"ל

יהודה הלוי (ב"ר שמואל)

1075-1141

ספרד

שירה, ספר הכוזרי

תלמיד רי"ף, חבר ראב"ע

99. ריטב"א

יום טוב בן אברהם אלשבילי

1250-1330

ספרד

פירוש למסכתות בתלמוד

תלמיד רא"ה והרשב"א

100. ר"י מיגאש

יוסף בן מאיר הלוי אבן מיגאש

1077-1141

ספרד

חידושים לתלמוד, שו"ת

תלמיד הרי"ף, רב של אביו של רמב"ם

101. רי"ף

יצחק בן יעקב הכהן אלפסי

1013-1103

צפון אפריקה, ספרד

ספר ההלכות

תלמיד ר"ח, רבם של ריה"ל ור"י מיגאש, לספרו היו נושאי כלים

102. ריצ"ג

יצחק אבן גיאת

1038-1093

ספרד

קובץ הלכות, ספר הנר על התלמוד

סמכות בשביל פוסקי ספרד, תלמיד שמואל הנגיד, רבו של משה אבן עזרא

103. רלב"ג

לוי בן גרשום

1288-1344

דרום צרפת

פירוש לתנ"ך

מתימטיקאי

104. רמ"א

משה בן ישראל איסרלש

1530-1572

אשכנז

הגהות על שולחן ערוך (המפה), דרכי משה (על הטור)

רבם של הצמח דוד, הלבוש והסמ"ע.  פוסק ופילוסוף

105. רמב"ם

משה בן מימון

1135-1204

ספרד, מצרים

משנה תורה (י"ד החזקה), פירוש למשנה (ספר המאור), מורה נבוכים, איגרת השמד, איגרת תימן

תלמיד אביו שהוא תלמיד ר"י מיגאש, רופא, פילוסוף

106. רמב"ן

משה בן נחמן

1194-1270

ספרד, ירושלים

פירוש לתורה ולאיוב, חידושים על התלמוד, ספר מלחמות ה', ספר הזכות, תורת האדם

רופא, עסק בקבלה

107. רמ"ה

מאיר בר' טודרוס הלוי אבולעפיה

1180-1244

ספרד

יד רמ"ה, מסורת סייג לתורה

קבע טקסט התורה

108. רמ"ק

משה בן יעקב קורדוברו

1522-1570

צפת

פרדס רימונים (קבלה)

תלמיד יוסף קארו ושלמה אלקבץ, רב אר"י

109. ר"ן

נסים בר' ראובן גרונדי

1305-1375

ספרד

פירוש להלכות הרי"ף, פירוש לכמה מסכתות בתלמוד, פירוש על התורה

110. רע"ב

עובדיה מברטנורו

1445-1510

ישראל

פירוש למשנה

111. רשב"א

שלמה בן אברהם אדרת

1235-1310

ספרד

תשובות רשב"א, חידושים על התלמוד, תורת הבית

תלמיד ר' יונה מגירונדי והרמב"ן

112. רשב"ם

שמואל בן מאיר

1082-1174

צפון צרפת

פירוש המקרא, פירוש התלמוד

בן בתו של רש"י, מבעלי התוספות

113. רשב"ץ (תשב"ץ)

שמעון בן צמח דוראן

1361-1444

ספרד, צפון אפריקה

ספר התשב"ץ, מגן אבות, זוהר הרקיע

פילוסוף

114. רשב"ש

שלמה ב"ר שמעון דוראן

מאה 15

צפון אפריקה

שו"ת, תיקון סופרים

בנו של התשב"ץ

115. רש"י

שלמה יצחקי

1040-1105

צפון צרפת

פירוש המקרא, פירוש התלמוד, שו"ת, סליחות

תלמיד תלמידו של רבנו גרשום, רבם של ריב"ן ורשב"ם

116. ר"ש משאנץ

שמשון בר' אברהם משאנץ

1215 - ?

צפון צרפת, עכו

תוספות לכמה מסכתות, פירוש המשנה

מבעלי התוספות, תלמיד הר"י

117. שיטה מקובצת

בצלאל בן אברהם אשכנזי

1520-1591

ישראל ומצרים

שיטה מקובצת

תלמיד הרדב"ז

118. שלמה אבן גבירול

שלמה אבן גבירול

1020-1057

ספרד

שירה

119. שלמה אלקבץ

שלמה בן משה הלוי אלקבץ

1505-1584

צפת

לכה דודי

שירה וקבלה

120. שמואל אבן תיבון

שמואל בן יהודה אבן תיבון

1160-1230 ?

דרום צרפת

תרגם לעברית מורה נבוכים, שמונה פרקים

121. שמואל בן חפני

שמואל בן חפני

1013 - ?

בבל

מבוא התלמוד, שערי ברכות, ספרי הלכה

סורא

122. שמואל הנגיד

שמואל בן יוסף הנגיד

993-1056

ספרד

מבוא לתלמוד, שירה

שלח שאלות להאי גאון

123. שערי דורא

יצחק בן מאיר מדורא

מחצית שנייה מאה 13

אשכנז

שערי דורא (הלכות איסור והיתר, ונידה)

פוסק סמכותי לאשכנז

124. שרירא גאון

שרירא גאון

906-1006

בבל

איגרת רב שרירא גאון (היסטוריה), פרוש למקרא

פומבדיתא,  סורא, מחלוקת לוח השנה

125. תרומת הדשן

ישראל בן פתחיה איסרלין

1390-1460

אשכנז

תרומת הדשן

הלכה