הדף היומי בבא בתרא דף כה

סיכום הגמרא:

(כד: משנה למטה - כה:  משנה למטה)
א. מרחיקים גורן קבוע 50 אמה (כי מזיק לגידולים), וגורן לא קבוע "בכדי שיזיק", (ולרב אשי אין הבדל). המוץ נהיה כמו זבל, ומזיק אפילו לשדה חרוש (יותר מדי זבל זה לא טוב). ב. משנה - מרחיקים מהעיר דברים מסריחים 50 אמה. בורסקי: ת"ק - רק במזרח + 50. ר"ע - כל הכיוונים צמוד, אך במערב צריך 50, או - כל הכיוונים 50, ובמערב אסור לגמרי (וכך המסקנה), ולמה? 1. כי יש משם יותר רוח (נדחה), 2. כי שם השכינה. ג. דעות שונות האם השכינה במערב או בכל מקום, נפקא מינה לכיוון התפילה, אך רבי חנינא - צריך להתפלל לכיוון ארץ ישראל. ד. האופי של הרוחות השונות - איזו רוח טובה ואיזו לא. ד. מח' ר"א ור' יהושוע לאן השמש נעלמת בלילה.

{enclose batra_25.mp3}