• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

הדף היומי בבא בתרא דף כה

סיכום הגמרא:

(כד: משנה למטה - כה:  משנה למטה)
א. מרחיקים גורן קבוע 50 אמה (כי מזיק לגידולים), וגורן לא קבוע "בכדי שיזיק", (ולרב אשי אין הבדל). המוץ נהיה כמו זבל, ומזיק אפילו לשדה חרוש (יותר מדי זבל זה לא טוב). ב. משנה - מרחיקים מהעיר דברים מסריחים 50 אמה. בורסקי: ת"ק - רק במזרח + 50. ר"ע - כל הכיוונים צמוד, אך במערב צריך 50, או - כל הכיוונים 50, ובמערב אסור לגמרי (וכך המסקנה), ולמה? 1. כי יש משם יותר רוח (נדחה), 2. כי שם השכינה. ג. דעות שונות האם השכינה במערב או בכל מקום, נפקא מינה לכיוון התפילה, אך רבי חנינא - צריך להתפלל לכיוון ארץ ישראל. ד. האופי של הרוחות השונות - איזו רוח טובה ואיזו לא. ד. מח' ר"א ור' יהושוע לאן השמש נעלמת בלילה.

{enclose batra_25.mp3}