• שקף 2

  הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

 • שקף 1

  הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

 • שקף 3

  הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

גמרא דף יומי - ברכות נז

{enclose brachot_57.mp3}

סרטון דף יומי

לצפייה או הורדת התרשים לחץ כאן

(נז. שורה 1 – נז: 12-)

המשך פירושי חלומות (כמעט כולם טובים)

 1. שמות כתובים עם נו"ן (נס) – הונא (1), חנינא, חנניה, יוחנן (2)
 2. הספד כתוב – חסו (הס) עליו ופדו אותו (פד).
 3. חלומות מהתפילה –
 • יהא שמיה רבה – בן עוה"ב
 • קריאת שמע – ראוי לשכינה
 • מניח תפילין - גדולה
 • מתפלל – יפה לו, אם לא סיים
 1. הבא על –
 • אמו - בינה
 • נערה מאורסה - תורה
 • אחותו - חכמה
 • אשת איש – בן עוה"ב וחלק חברו
 1. צמחים שונים
 • חיטים - שלום
 • שעורים – סרו עוונותיו
 • גפן (נז. באמצע) – לא תפיל
 • שורקה (זמורת גפן) - משיח
 • תאנים – תורתו משתמרת
 • רימונים – יצפה ליותר תורה/מצוות
 • זיתים

פרי – עסקיו יצילחו
עץ – 1. בנים  2. שם טוב

שמן – מאור תורה

 • תמרים – תמו עוונותיו
 • הדס - נכסים
 • אתרוג – הדור לפני קונו
 • לולב – לב אחד לקב"ה
 1. בעלי חיים
 • עז/ים – שנה/ים מתברכת
 • אווז – חכמה, בא עליה – ראש ישיבה (וכן קרה לרב אשי).
 • תרנגול – בן/ים.
 • תרנגולת – תרביצה (גינה) נאה וגילה.
 • ביצים – תלויה בקשתו, נשברו – התקבלה (וכן אגוזים, קישואים, כלי זכוכית).
 1. פעולות של האדם
 • נכנס לכרך – נעשו חפציו (מחוז חפצם)
 • מגלח ראשו – סימן יפה
 • יושב בספינה שנישאת בגובה על המים – שם טוב
 • נפנה – סימן יפה (בתנאי שלא ניגב)
 • עולה לגג – עולה לגדולה

יורד מהגג – 1. ירד. 2. לא ירד.

 • קורע בגדיו – קרעו גזר דינו
 • עומד ערום –

בבל – ערום מעבירות

א"י – ערום ממצוות

 • נתפס ע"י שוטר – שומרים עליו משמיים
 • נכנס לאגם/יער – יהיה ראש ישיבה (י"א שבתנאי שיש פעמון)/החוזר על השיעור
  (נז. 8-)
 1. ברייתות
 • מקיז דם – עוונותיו מחולים (סדורים להימחל)
 • נחש – הנחש שך – פרנסתו תוכפל, הוא הרגו – אבדה פרנסתו.
 • משקין – טוב, מלבד יין, ולת"ח תמיד טוב.

(נז: 2+)

 1. ברייתא עם שלישיות, 2 טובים ו-1 רע
 • מלכים – דוד שלמה ואחאב.
 • נביאים – יחזקאל ישעיהו וירמיהו.
 • כתובים ארוכים – תהלים משלי ואיוב.
 • כתובים קצרים – שה"ש קהלת וקינות (איכה).
 • חכמים – רבי ר"א ב"ע ורי"ש ב"א.
 • תלמיד חכמים – בן עזאי בן זומא ואחר.

כל מיני... חוץ מ... (נז: רבע), נכתוב רק את יוצאי הדופן:

 • חיות - מפיל (בלי אוכף) קוף וקיפוד.
 • כלי מתכת – מר, פסל וקרדום.
 • פירות – תמרים שנרשו.
 • ירקות – ראשי לפתות לא מחוברים.
 • בגדים צבעוניים – תכלת.
 • עופות – ינשוף כוס ועטלף.

אגב זה - שלישיות שונות (לא חלומות)

 • נכנסים לגוף והגוף לא נהנה מהן – דודבנים תמרים רעים ופגי תמרה.
 • אין נכנסים, והגוף נהנה – רחיצה סיכה ותשמיש המיטה.
 • מעין עולם הבא – שבת שמש ותמשיש נקבים (להתפנות).
 • משיבין דעתו של אדם מדאגותיו – קול מראה וריח נעימים.
 • מרחיבין דעתו של אדם – דירה, אישה כלים נאים.

אגב זה, מספרים נוספים

 • 5 שהם 1 מ-60 – אש, דבש, שבת, שינה, חלום
 • 6 דברים שהם סימן יפה לחולה – עיטוש, מזיע, משלשל, קרי, חולם
 • 6 דברים מרפאים – כרוב, סלק, נענע, קיבה, רחם, יותרת הכבד (סרעפת) + דגים.
 • 10 מחזירים ומחזקים את המחלה.

(נז: רבע תחתון)

10.  מת בבית
אכל ושתה – טוב.
לקח: כלים – טוב, נעליים – רע.
נתן: טוב, עפר וחרדל – רע.