• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

שבועות דף כא, גמרא הדף היומי

{enclose shvuot_21.mp3}

סיכום הדף היומי, שבועות כא

(שבועות כ: שליש עליון - כא: שליש עליון)

א. הפסוקים של איסורי השבועות
A. אנו מחפשים פסוקים לארבעה איסורים: 1. שבועת שווא (מיותרת). 2. שבועת ביטוי על העבר. 3. שבועת ביטוי על העתיד. 4. נדרים.
יש לנו שלושה פסוקים - 1. "לא תישא... לשוא" - ודאי מתייחס לשבועת שווא. 2. "לא יחל דברו" - מתייחס לנדרים.
המחלוקת: למה מתייחס הפסוק "לא תישבעו... לשקר"? (וממילא - איזה פסוק מלמד שני איסורים?)

B. הדעות:
ר' דימי - רי"ח - הפסוק של ש' שקר - לעתיד, הפסוק של שוא - לשבועת שוא ולביטוי על העבר. לא יחל - נדרים.
רבין - ר' אבהו - רי"ח - הפסוק של ש' שקר - לעבר, שוא - רק לשוא, לא יחל - לעתיד ולנדרים.

C. קושיות על רב דימי:
1. ברייתא: הפסוקים של שווא ושקר - אחד הן.
בהו"א - ששניהם מתייחסות לעבר (כרבין).
דחיות: 1. (לגבי עדות) - שנאמרו בדיבור אחד (דחייה - אין לזה נפק"מ). 2-3. זה בא לומר שהדינים בשקר (ביטוי על העתיד) שייכים גם בשווא [קרבן עולה ויורד (רק בשבועת ביטוי), מלקות - נפרט בסוגיא הבאה].
2. ברייתא - שבועת שקר כשנבע להחליף (משנה את העבר). דחייה - "נשבע ומחליף" (את העתיד).

D. שיטת רבין - ר' אבהו. רב פפא: ר' אבהו לא אמר זאת בפירוש, אלא כך יוצא מהסוגיא הבאה.

ב. מלקות בשבועות
A. הדין והמקורות
הנחת היסוד - רי"ח - לאו שאין בו מעשה - אין מלקות. אז לכאורה לא אמור להיות מלקות.
אבל:
בשבועת ביטוי לעתיד שנשבע לא לעשות ועשה - יש מעשה ויש מלקות.
בשבועת שווא (מיותרת) - יש לימוד שיש מלקות ("כי לא ינקה ה'").
ולימוד נוסף מ"שוא" הנוסף - לשבועת שקר (ומפרש ר' אבהו - שהכוונה לביטוי על העבר).
היחידה שנשארה בלי מלקות - שבועת ביטוי על העתיד, שנשבע לעשות ולא עשה.

B. קושיות ממשניות על הדין שיש מלקות בשבועת ביטוי על העבר, ודחייתן.