• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

שבועות דף כ, גמרא הדף היומי

{enclose shvuot_20.mp3}

סיכום הדף היומי, שבועות דף כ

(יט: תחילת הפרק - כ: שליש עליון)
המשנה - שתיים שהם ארבע בשבועת ביטוי (לעתיד - מופרש בתורה שיש קרבן עו"י, לעבר - לא).
א. "שבועה שאוכל" - לשון חיבוית, וזה שבברייתא זה לשון שלילית: 2. רב אשי - משנה הגירסא ל"שבועה שאי אוכל". 1. שם הפצירו בו שיאכל ולא רצה.

ב. מבטא ואיסר

מבטא - שבועה ממש. איסר - תחילת הברייתא - איסר, אך מיד אח"כ - תלוי אם איסר זה שבועה. מה משמעות סוף הברייתא?
1. אביי - איסר זה "התפסה", והברייתא מתלבטת עד כמה זה כשבועה ממש (ויתחייב בקרבן עו"י).
[ב"מבטא" יש פסוק בו לא מוזכר שבועה, ב"איסר" - "איסר... בשבועה"].
2. רבא - איסר "הדבר עצמו", אך לפעמים נדר ולפעמים שבועה (תלוי בניסוח. לומד זאת מכך שכתוב בין נדר לשבועה. גם אביי יכול להסכים לזה). התפסה - אינה ממש כמו נדר/שבועה. (ואמנם ההתפסה בפנ"ע לא מספיקה, אך אם גם התפיס - צריך דווקא ב"דבר הנדור").