• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

שבועות דף יד, גמרא הדף היומי

{enclose shvuot_14.mp3}

סיכום הדף יומי, שבועות דף יד

(יד. תחילת הפרק - יד: שורה אחרונה)

חלק א - המשנה
א. פירוט ארבעת (ששת) המצבים של קרבן עולה ויורד.
ב. האם אכן חייב על העלם קודש ומקדש - רי"ש - כן ("ונעלם*2), ר"א ור"ע - לא (רק על העלם טומאה).
[תזכורת מדפים ד-ה: A. רבי כרי"ש. B. האם צריך "ידע-שכח-ידע" ומה המקור? - ר"ע ורבי - צריך (מקור: ר"ע - הכפילות של "ונעלם", רבי - "ונעלם" - אז כנראה שלפני כן ידע), .רי"ש - לא צריך.
לפי זה משנתנו כרבי.

חלק ב  - הגמרא
א. פירוש "שתיים שהם ארבע"
רש"י על המשנה - מספר ההעלמים.
בגמרא - מספר הידיעות,
לפי זה מקשה אביי - יש 6 ידיעות (3 לפני ההעלם: טומאה, מקדש, קודש, ואותם 3 אחרי), אביי - אם כך אז 8 (4 לפני: קודש, טומאה במקרה של קודש, מקדש, טומאה במקרה של מקדש, ואותם 4 אחרי).
תשובות רב פפא: אכן יש 8, והמשנה מונה רק 4 מתוכם:
1. את ה-4 האחרונות (כי בלעדיהם אין חיוב קרבן עו"י). 2. את ה-4 הראשונות (כי הם החידוש בקרבן עו"י).

ב. רמת הידיעה הדרושה לפני
1. רב פפא - האם משפיק שידע שנגע בשרץ, גם אם לא יודע שזה מטמא אותו (בהנחה שטעה בדבר לא פשוט, כמו שיעור השרץ המטמא)?
2. ר' ירמיה (לרבי) - ידע שיש מקדש אך לא ידע א"פ את מקומו, האם נחשב ידיעה?
תיקו.