• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

שבועות דף יב גמרא הדף היומי

{enclose shvuot_12.mp3}

הדף יומי, שבועות דף יב

(יב. רבע עליון - יב: באמצע)

המשך סוגיית קרבנות ציבור שנותרו

א. בקרבן עולה
בדף יא - ראינו שניתן לפדות (רבנן (רי"ח) - אפשר גם בלי מום), ר"ש - רק עם מום.
רי"צ - רי"ח - (גם לר"ש) ניתן גם להקריב את הכבש עצמו כעולת נדבה של ציבור לקיץ (=קינוח) המזבח.
(וכן שמואל, וכן מוכח מהחטאת שניתן להעבירה לחטאת אחרת).
ואגב - לקיץ המזבח (ובכלל בקרבנות ציבור) - אין עולת עוף.

ב. בקרבן חטאת
בדף יא:
1. אם ניתן להעבירה לחטאת אחרת -
עושים זאת לכו"ע.
2. אם לא ניתן (שעירים הפנימיים, שעיר של ר"ח אדר) - ר"י - ימות (כמו חטאת יחיד), שאר הדעות  - ייפדה (לרבנן (רי"ח) - גם בלי מום, ר"ש - עם מום). משנה בשקלים (ו, ו) - אפשרות נוספת - מן הדין ניתן להשתמש כעולה, אבל -
בדף יב. מחדש רב שמואל בר רי"צ - יש גזירה לא להשתמש בו עצמו כעולה, כדי שאנשים לא יטעו שניתן תמיד להפוך חטאת לעולה.