• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

שבועות דף י, גמרא הדף היומי

{enclose shvuot_10.mp3}

דף יומי שבועות י

(י. שליש עליון - י: רבע תחתון)

המשך - מקור לכפרות של השעירים השונים

א.  שיטת ר"מ
- כל שלושת השיעירם (חיצוני, רגלים ור"ח) מכפרים על שלושת הרמות התחתונות (לא ידע-ידע, לא ידע כלל, טהור שאכל טמא).
מקורות:
A. ר' חמא בר"ח - "ושעיר".
1. כל שעיר לומד ומלמד לשעיר שצמוד אליו. דחייה - בקודשים לא עושים היקש מהיקש.
2. כל שעיר לומד ומלמד ישירות לשאר השעירים. דחייה - בשבועות ויו"כ אין ו"ו.
B. ר' יונה - "אלו תעשו לה' במועדיכם".
הגבלה - רי"ח - שעיר הפנימי רק עם עצמו (נלמד מ "אחת בשנה", "אחת בשנה").

ב. ר"ש ב"י - ר"ש - בשלושת השעירים התחתונים - כל שעיר מכפר על הרמה שלו ועל הרמות שמתחתיו.
מקור - ילמד את ההגבלות של ר"י ור"ש, אך רק באופן חלקי -
בר"ח - ילמד את "עוון", אך לא את "אותה".
בשעיר הפנימי - "אחת" אחת".
בשעיר החיצוני - לומד את ה"אחת" השני (שמתייחס לשעיר) - ולכן אחרים לא מכפרים עליו, אך לא את "אחת" הראשון (ולכן הוא כן מכפר על האחרים).