• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

שבועות דף ח, גמרא הדף היומי

{enclose shvuot_08.mp3}

הדף יומי, גמרא שבועות דף ח

(ז: נקודותיים למעלה - ח: נקודותיים למטה)

מניין ששעיר הפנימי מכפר על "ידע ולא ידע"?
בפסוק "וכיפר על הקודש מטומאות בני ישראל, ומפשעיהם לכל חטאתם".

א. שלב א - שהנושא זה טומאת מקדש וקודשיו
ההו"א בבריתא
- אולי הכוונה לטומאת ע"ז, ג"ע ושפיכות דמים? (במצבים שאין מיתת בי"ד, חטאת וכלות לעיר מקלט).
תשובות: 1. ר"י - מטומאות - רק על חלק (ואיזה? בניין אב מטומאה שיוצאת דופן - טומאת מו"ק שיוצאת דופן בקרבן עולה ויורד). [קושיות על ר"י מעוד טומאות יוצאות דופן: 1. שעירת ע"ז (דחיה - זה יוצא דופן לחומרא). 2. קרבנות יולדת מצורע (עולה ויורד) ונזיר (תורים ובני יונה)! דחייה - שם אינו חטא (ולפי הדעות שזה חטא, ביולדת ונזיר אין תשובה, במצורע - הקרבן אינו על החטא).
2. ר"ש - מפשט הפסוק "על הקודש מטומאות...".
[ר"י לומד מזה + וכן יעשה לאוהל מועד - שמזים גם על הכפורת, ור"ש - מספיק "וכן יעשה"].

ב. שלב ב - שהכוונה ל"ידע ושכח"
1. בידע-שכח-ידע לא מכפר - כי מכפר דווקא בחטא שאין בו חיוב קרבן כרגע (כמו שבפשע  (מזיד) אין קרבן), ולכן לא מכפר כי יש קרבן עולה ויורד (והחידוש - אפילו שלא יספיק להביא קרבן עו"י לפי יו"כ, אולי אז השעיר כן מכפר).
2. בידע-לא ידע - מכפר (תולה), ולא אומרים שכיוון שיכול להגיע לידי קרבן עו"י - לא מכפר, "לכל חטאתם" - שיכול להגיע לידי חטאת (ולא שמכפר על כל החטא, שאז היה צריך להיות כתוב "מכל חטאתם").

ג. (בידע-לא ידע) מה השעיר עושה? (מה זה "תולה"?)
ר' זירא - מכפר אם ימות לפני שידע,
רבא - מגן מפני הייסורים (עד שידע ויביא קרבן עו"י)