• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

שבועות דף ו, גמרא הדף היומי

 

דף יומי, סיכום שבועות דף ו

(ה: באמצע - ו: 11 שורות מלמטה)

שניים שהם ארבעה בנגעים

א. סדר הנגעים (מהבהיר לכהה) ("ולשאת ולספחת ולבהרת" (ויקרא יד, נו):

שיטת רבנן שיטת ר"ע
1. בהרת (שלג)
2. שאת (צמר)
3. סיד
4. קרום ביצה.
1. בהרת (שלג)
2. שאת (צמר)
3. סיד
4. קרום ביצה.

 

ב. המשנה בנגעים מול שיטת ר"ע
משנה בנגעים - מראות נגעים שניים שהם ארבעה: בהרת ותולדתה - סיד, שאת ותולדתה קרום ביצה. כל אב מצטרף לתולדה שלו לשיעור גריס.
שיטת ר"ע - יש רצף של צבעים, כל צבע מצטרף לאלו שלידו (לכן סיד לא מצטרף לבהרת, אך סיד וקרום ביצה כן מצטרפים לשאת, כיוון שנלמד מ "לשאת ולספחת").
אם נאמר שצריך את שני התנאים, יוצא שא"א לצרף אף אחד! [הגמרא שואלת את זה רק על סיד, ולא על קרום ביצה, כי בזה גם לר"ע מצטרף לשאת].
אלא - משנתנו לא כר"ע.

ג. איפה מצאנו את שיטת ר"ע
1. ר"ע הסביר לבנו ר' יהושוע למה המשנה פירטה את כל השמות של הצבעים, ולא פשוט אמרה "מדרגה 4 (קרום ביצה) ומעלה", כדי ללמד שלמרות שהם צבעים שונים - הם מצטרפים. לו סבר כמשנתנו, צריך לומר " מקרום ביצה ומעלה, ומסיד ומעלה", אלא כנראה שזה רצף אחד.
דחייה - אולי כך באמת אמר לו, אך התנא קיצר.

2. ר' חנינא הביא משל לשיטת ר"ע, לכוסות חלב, שלכל אחד נפלו כמות טיפות של דם. מכאן שיש רצף בין כל ארבעת הצבעים.
דחייה -1. אולי דווקא באדמדמת? אין סיבה לחלק. 2. במשנה ב בנגעים ר"ע מדבר על דרגה 1 ו-3! ר' נתן - גירסא אחרת - דרגא 1 ו-2.

 

ד. משלים להבנת שיטת רבנן

1. ר' חנינא - מלך א חזק ממושל א, מלך ב חזק ממושל ב.

2. רבינא - בגד כותנה חדש, ישן, סדין פשתן חדש, ישן.