• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

שבועות דף ג, גמרא הדף היומי

{enclose shvuot_03.mp3}

מסכת שבועות דף ג, גמרא דף יומי

(ב: למטה - ג. 6 שורות מלמטה)
א. מיקומה של מסכת שבועות ומבנה המשנה והמסכת
1. המסכת מובאת כאן כי "שתיים שהם ארבע" דומה לאיסור הקפה והשחתת הזקן - ששם לוקה כמה פעמים על מעשה אחד (לפי רבנן). [והרמב"ם - מסכת שבועות היא המשך לסנהדרין ומכות, שכולם עוסקים בעניינים שונים של בי"ד].
2. המסכת עוסקת בשבועות ובטומאת מקדש וקודשיו, שבשניהם יש קרבן עולה ויורד, ומתחילה דווקא בטומאת מו"ק כי זה קצר יותר.
3. המשנה מזכירה את "שתיים שהם ארבע" בשבועות וטומאת מו"ק (שהם נושאי המסכת), אז ממילא כבר הזכירה את שאר התחומים בהם יש שתיים שהם ארבע - הוצאה בשבת ונגעים.

ב. פירוש שתיים שהם ארבע
1. בשבועות - שניים לעתיד (שלילי וחיובי), עוד שניים - לעבר.
2. בטומאה - שניים בשגגת טומאה (ואכל קודשים או נכנס למקדש), ועוד שתיים - בשגגת קודש/מקדש.
3. שבת - שניים בהוצאה (בעה"ב, עני), ועוד שניים בהכנסה.
4. נגעים - שניים - שאת ובהרת, ועוד שניים - תולדותיהם.
בפשטות הדין בכל הארבע בכל המקרים זהה.