• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

שבועות דף ב, גמרא הדף היומי

לשמיעת מבוא למסכת שבועות לחץ כאן:

לשמיעת השיעור על דף ב לחץ כאן:

להדפסת תרשים הדף היומי לחץ כאן

סיכום הגמרא, דף יומי מסכת שבועות דף ב

(ב. - ב: סוף המשנה)

א. שתיים שהם ארבעה - גם בשבועת ביטוי וגם בטומאת מקדש וקודשיו (שחייב קרבן עולה ויורד) יש שני מצבים שמפורשים בתורה ושני מצבים שנלמדים מלימוד.
[בשבועת ביטוי - העתיד מפורש, העבר מריבוי. בטומאה - שגגת הטומאה מפורשת, שגגת המקדש והקודש - מלימוד].

ב. קרבן עולה ויורד בטומאת מקדש וקודשיו - דווקא שידע, שכח ושוב ידע.

ג. רמות הכפרה בשונות 

החטאים (מהחמור לקל)

ר"י

ר"ש

ר"ש ב"י – ר"ש

ר"מ

מזיד

שעיר בפנים

ידע-לא ידע-ידע

קרבן עולה ויורד

ידע-לא ידע

שעיר בפנים (עד שיגלה, ואז יביא קרבן עו"י)

1. לא ידע- ידע

שעיר בחוץ

בחוץ

בחוץ

בחוץ +רגלים +ר"ח

2. לא ידע כלל

שעירי רגלים ור"ח

רגלים

בחוץ + רגלים  

3. טהור שאכל ק' טמא

 

ר"ח

בחוץ +רגלים +ר"ח

לגבי כהנים - פר הכהן הגדול מכפר על כל הרמות של טומאת מקדש וקודשיו.

שאר החטאים - לישראל - שעיר המשתלח (+וידוי), לכהנים - ת"ק - שעיר המשתלח, ר"ש - פר כה"ג.

 

 

ר”מ

ר”ש ב”י - ר”ש

ר”ש

ר”י

החטאים

(מהחמור לקל    )

     

שעיר בפנים

מזיד

     

קרבן עולה ויורד

ידע שכח וידע

     

שעיר בפנים

ידע - שכח

בחוץ    +רגלים    +ר”ח

בחוץ

שעיר בחוץ

שעיר בחוץ

1. לא ידע - ידע

 

בחוץ +רגלים

שעירי רגלים

שעירי רגלים ור”ח

2. לא ידע כלל

 

בחוץ+רגלים+ר”ח

שעירי ר”ח

------------

3. טהור שאכל קודשים טמאים