• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

דף יומי, מסכת שבועות - מבוא

{enclose shvuot_01.mp3}

להדפסת תרשים הדף היומי לחץ כאן

מבוא למסכת שבועות

(ע"פ המבוא בגמרת שוטנשטיין)
א. נדר מול שבועה
נדר - בחפצא.
שבועה - בגברא (1. לא יכול להתייחס לאנשים אחרים. 2. יכול להתייחס גם לפעולות).
ב. סוגי השבועות
שבועות שאדם נשבע מעצמו
1. שבועת ביטוי (שעשה/לא עשה/יעשה/לא יעשה) - שוגג מביא קרבן עולה ויורד (עו"י), מזיד לוקה.
2. שבועת שווא (שבועה מיותרת שברור שהיא נכונה או לא נכונה או שלא יכול לקיימה). מזיד לוקה, שוגג - כלום.
שבועות כחלק מדיון מול תובע
1. שבועת העדות - נשבעו שלא יודעים להעיד - יש קרבן עולה ויורד (שוגג/מזיד).
2. שבועת הפקדון - נשבע שהחפץ לא אצלו - קרן+חומש+קרבן אשם גזילות.
3. שבועת הדיינים - שבועה שהבי"ד מחייבים. [מהתורה - מוב"מ, שבועת עד אחד ושבועת השומרים. בנוסף יש שבועות דרבנן מתקופת התנאים והאמוראים (שבועת היסט).
ג. איך נשבעים - או שנשבע מפי עצמו או מפי אחרים (וחוזר על טענתו או עונה אמן).

ד. קרבן עולה ויורד
- 3 רמות - עשיר - חטאת רגילה, בינוני - שני תורים/שני בני יונה (עולה וחטאת). עני - מנחה (1/10 איפה).
תחומים בהם יש קרבן עו"י - 1. שבועת ביטוי (שוגג) ושבועות העדות. 2. טמא שנכנס למקדש /אכל קודשים בשוגג (המסכת תתחיל בנושא הזה).