• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

מכות כא, גמרא דף יומי

{enclose makot_21.mp3}

סיכום הדף היומי, גמרא מכות דף כא

(סוגיית שרט בדף הקודם, ואח"כ מהמשנה - 8 שורות לפני סוף עמוד ב)

א. איסור שריטה
A. הקדמה: רבנן - שריטה וגדידה הם שני איסורים. רי"ס - איסור אחד (ועובר על שניהם, וניתן ללמוד מאחד לשני) (וכן שמואל).
B. הדינים במשנה: 1. דווקא על מת. 2-3. במשנה – שריטה אחת על חמישה מתים או להפך – חייב חמש פעמים.
מקור:
ושרט – גם 5 על 1.
לנפש – 1. לרבנן - דווקא על מת. 2. לרי"ס - גם 1 על 5 (ודווקא על מת לומד מגדידה).

ב. איסור כתובת קעקע
A. תנאים - כתיבה + חירור העור. ורב מלכיא מחמיר מדרבנן גם באפר על פצע, ורב אשי מתיר.
B. דעת ר"ש - רק בכתיבת השם, רב אשי - הכוונה לשם עבודת כוכבים.

ג. עושה אותו איסור כמה פעמים
A. ההתראה מחלקת לחיבוי מלקות שונים, דוגמאות - איסורי נזיר ולבישת כלאיים.
B. לגבי לבישת כלאיים - האם ועד כמה צריך גם פעולות נפרדות או שההתראה עצמה מספיקה כדי לחלק (3 דעות שונות מהמקל למחמיר): 1. צריך לפשוט וללבוש ממש. 2. מספיק שמוציא את ידו מהשרוול ומחזיר. 3. רב אשי - לא צריך פעולות נפרדות, אלא רק לחכות זמן שמספיק לפשיטה ולבישה.

ד. עושה פעולה אחת ומתחייב כמה איסורים
A. הדוגמא במשנה - חורש בשדה: 1. שור וחמור יחידיו. 2-3. עובד בבכורות. 4. כלאיים. 5. שמיטה. 6. יו"ט. 7-8. בבית הקברות (כהן ונזיר) . חנניא בן חכינאי - גם יכול ללבוש כלאיים (אך רבנן - זה לא חלק מהחרישה).
B. לגבי כלאיים - לר"ע עובר כי מקיים, ומחדש ר' ינאי שגם לרבנן שלא מחייבים על קיום, עובר כזורע.