• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

מכות יז, גמרא דף יומי

{enclose makot_17.mp3}

להדפסת תרשים הדף היומי לחץ כאן

סיכום הדף היומי, גמרא מכות יז

(טז: רבע תחתון - יח. שורה 5)
איסורים נוספים שיש בהם מלקות
א. רב - לוקים גם על אכילת טבל למעשר עני
(אפילו שמעשר עני מותר לזר, ולא מתים עליו (רמב"ם)). חיזוק מרי"ס בברייתא (לומד מ"בשעריך"-"בשעריך").
הצעה - זה מחלוקת תנאים - האם צריך להפריש מעשר עני מדמאי - ר"א - לא (כי אינו טבל), חכמים כן (כי זה ספק טבל. אמנם שומר אותו לעצמו). דחייה - לכו"ע לוקה, אלא שלר"א עמי הארץ מפרישים מעשר עני - כי לא מפסידים בזה כלום.

ב. שיעור אכילת טבל

רבנן - כזית (ואפילו אם זה ברייה - גרעין חיטה שלם).
ר' שמעון - כלשהו: ר' ביבי - דווקא בברייה, ר' ירמיה - אפילו קמח.

ג. עוד איסורי מלקות - כהן שאכל קדשי קדשים מחוץ לעזרה, ישראל שאכל קדשים קלים מחוץ לירושלים, וכהן שאכל ביכורים לפני מקרא ביכורים (ר"ע ור"ש, אך לרבנן - לפני הנחת הביכורים בעזרה).
המקור לפי ר"ש - "לא תוכל לאכול בשעריך" (מחוץ לירושלים) - את הדברים הבאים (מהקל לחמור) - מעשר, ביכורים, תודה ושלמים, בכור, חטאת ואשם, עולה. כל אחד מהם מוסיף איסור מלקות נוסף על הדרגה הקודמת (כי את האיסור של הדרגה הקודמת הוא יכול ללמוד בקל וחומר שזה במלקות).
דחיות:
1. ההיררכיה לא נכונה (כי בכל זוג יש גם דבר חמור יותר בדרגה הנמוכה).
2. גם אם יש היררכיה, לא ניתן ללמוד את האיסור מהדרגה הקודמת בקל וחומר - כי אין מזהירין מן הדין.
תירוץ לקושיא השנייה - כל הפירוט בפסוק מיותר, ולכן כן לומדים את הדרגה הקודמת מקל וחומר, וכל אחד בא להוסיף איסור נוסף.