• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

מכות י, גמרא דף יומי

{enclose makot_10.mp3}

להדפסת תרשים הדף היומי לחץ כאן

חלק ראשון - ערי המקלט

א. מניין, זיהוי ופריסת ערי המקלט
6 ערים, 3 זוגות מקבילות משני צידי הירדן.
הפיזור לא רק לפי השטח אלא לפי ריכוז הרוצחים (שהיו מרובים בגלעד ובשכם).
המספר - היו עוד 42 ערי לויים שגם שימשו כערי מקלט, אך קולטות את הרוצח רק אם נכנס בכוונה.
חברון וקדש - חברון עצמה עיר מקלט ולכלב ניתן הפריפריה, קדש עצמה עיר מבצר ועיירה קטנה יותר לידה היתה עיר המקלט.
ב. אופי ערי המקלט
לא קטנה, ריקה מאוכלוסין ומבודדת - שלא יכבשוה גואלי הדם, ולא מלאה מדי - שלא יסתנן (ור' נחמיה - גם אין כלי נשק).
וגם לא גדולה מדי - שגואל הדם לא יסתנן פנימה (ור' נחמיה - גם ללא כלי נשק).
וצריכה לספק כל צורכיו כדי שיחיה שם (מים, תורה - רבו/תלמידיו).
ג. אגדתא -
1. ראובן ראשון כי הציל את יוסף ראשון. 2. עיר המקלט היא שמש לרוצחים. 3. משה רבינו רוצה לקיים את מצוות ערי המקלט אפילו שלא יפעלו עד אחרי מותו. 4. ארבע דרשות על "ומי אוהב בהמון" (בהקשר של ת"ת). 5. שתי דרשות של ריב"ל על חשיבות ת"ת.
ד. הכנת הדרך לעיר המקלט ושילוט בולט.
ה. דרשות לפתיחת סוגיית רוצח בשגגה.

חלק שני - הריגת ההורג ע"י גואל הדם

א. במה מדובר - ישנם שלושה שלבים - 1. מיד אחרי הרצח - נס לעיר המקלט. 2. משפט - ואחרי המשפט חוזר לעיר המקלט (בלויווי שני ת"ח). 3. אם יצא מעיר המקלט. כאן מדובר בשלבים 1-2 - האם בשלב זה מותר להורגו?
ב. "פו ירדוף גואל הדם אחרי הרוצח, כי יחם לבבו והישיגו כי ירבה הדרך, והיכהו נפש, ולו אין משפט מוות, כי לא שונא הוא לו מתמול שלשום" למי אין משפט מוות? - לגואל הדם (התחלת הפסוק)  או לרוצח (סוף הפסוק), וממילא האם פטור אם הרגו?
1. רב הונא - (אסור אבל) פטור.
2. בברייתות - ברייתא א - לא כרב הונא, ברייתא ב - כרב הונא.
3. המשנה - לפי חכמים מוסרים שני ת"ח ללוות אותו מבית המשפט לעיר המקלט - לכאורה כדי להתרות בגואל הדם. דחייה - כדי לשכנעו (ולר"מ הרוצח עצמו צריך לשכנעו - זה ודאי לא להתראה).
ג. [אגב, אומרים לו - אל תפגע בו כי זה היה בשגגה. והרי ברור - אחרת לא ילך לעיר מקלט? תשובה - בהתחלה גם מזידים רצים לעיר המקלט (לרי"ס בר"י זה הדין, לרבי - עשו זאת מטעותם), אז גואל הדם עלול לחשוב שזה מזיד].