• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

סנהדרין קט - תלמוד בבלי הדף היומי

{enclose sanhedrin_109.mp3}

סיכום הדף יומי, תלמוד בבלי סנהדרין קט

(קח: 5 שורות מלמטה - קט: רבע תחתון)
חלק א - השלמה
אברהם ניצח את ארבעת המלכים ע"י נס שהחול הפך לחרבות והקש לחיצים (והחול שהביא נחום איש גמזו לקיסר גם הפך לחול הפלאי, ובזכות זה לא נהרג ע"י הקיסר וזכה בארגז זהב).

חלק ב - דור הפלגה - מגדל בבל
א. חטאם
1. ר' שילא - רצו לעלות לרקיע להילחם בה'. (במערבא צחקו על זה, כי אז היו צריכים לעלות על הר).
2. ר' ירמיה (מוסיף על ר' שילא) עלו לרקיע כדי: 1. להילחם בה'. 2. לשבת עם ה'. 3. לעבוד שם ע"ז.
3. ר' נתן - כולם התכוונו לע"ז.
(במערבא צחקו על ההסבר שהמטרה היתה לעלות לרקיע, כי אז היו צריכים לעלות על הר).
ב. הריסת המגדל
שליש נשרף, שליש נבלע ושליש עדיין קיים, וגורם לשיכחה לכל מקום שנמצא בצילו.

חלק ג - סדום
א. מקור לכך שאין להם חלק לעוה"ב - "רעים וחטאים"
[עוד דרשות על הפסוק:
ר"י - רעים בגופם (זימה) וחטאים בממונם, במתניתא - הפוך.
"לה'" - ברכת ה', "מאוד" - שמתכוונים למרוד או שפיכות דמים.
ב. הגורם לחטא - מרוב טוב שהיה להם, החליטו לא לארח אחרים.
ג. דרשות רבא - גנבו מעשירים ע"י:  1. הריגתם ע"י קיר נטוי. 2. גילוי כספם ע"י ריח האפרסמון.

ד. חוקי סדום

1. מי שאין לו שור רועה לכולם פי שניים ממי שיש לו.
2. מי שעובר במים משלם פי שניים ממי שעובר על הגשר.
[3. קבוצה גנבה יחד, ואי אפשר לתבוע כי כל אחד לקח רק אחד].
4. החוקים של השופטים הרשעים: 1. הפיל עובר של אישה, שוכב עמה כדי "להחזיר" לה את העובר. 2. הזיק לחמור - לוקח אותו עד שיתרפא. 3. פוצע ומוציא דם - הנפצע משלם כמו על הקזת דם.

ה. סיפורי אליעזר עבד אברהם בסדום

1. פצעו אותו אז פצע את השופט וכך ישלם השופט לפוצע הראשון.
2. רצו שישכב על "מיטת סדום" (שמקצרים את הארוכים ומותחים את הקצרים) אך אמר שלא יכול כי לא יושב על מיטות מאז מות אמו.
3. הזמין את עצמו לחתונה, ואמר על אחרים שהם שהזמינו אותו, והם ברחו כדי שלא יפשיטו אותם, וכך אכל כל הסעודה.

ו. צדקה בסדום

1. נתנו לעניים כסף (ורשמו עליו את השם) אך לא אוכל, וכך העני מת מרעב, ואז לקחו את כספם בחזרה.
2. נערה נתנה לחם לעניים בסתר, ומרחו גופה בדבש וכך הדבורים הרגוה.