• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

סנהדרין קז - תלמוד בבלי הדף היומי

{enclose sanhedrin_107.mp3}

להדפסת תרשים הדף היומי לחץ כאן

סיכום הגמרא, תלמוד בבלי סנהדרין קז

(סנהדרין קז שורה 1 - קז: במשנה)

חלק ראשון - חטא בת שבע

א. הרקע לחטא - דוד מבקש ניסיון שעליו יוכל להתגבר, ואז רואה את בת שבע (בעקבות יריית חץ שהורידה את המחיצה), ודוד בא עיה, ומתחרט על בקשת הניסיון.
ב. הצדקת החטא, רבא: 1. שלא יאמרו שה' טעה בכך שלא הביא לו את הניסיון עד כה. 2. באמת בת שבע היתה ראויה לדוד, אך לקח אותה מוקדם מדי.
ג. התגובות של התמרמרות בעם נגד דוד - היו מביישים את דוד על החטא.
ד. תגובת דוד למרד אבשלום - רצה לעבוד ע"ז כדי להפחית את החילול ה' אם אבשלום יהרגו, אך חושי הארכי דחה זאת, ואמר שיאמרו שהרגו כי היה בן אשת יפת תואר.
ה. בקשת המחילה של דוד -
1. ביקש מחילה בהדרגה מהחטא הקטן לגדול, וה' מחל לו וגם לא ישתמשו בו כמשל לחוטא, אך לא הסכים למחוק את הפרשייה מהתנ"ך.
2. ביקש למחול וה' אמר שאי אפשר, כמו שכתוב במשלי, וכדי למחול צריך לקבל ייסורין (צרעת, הסרת שכינה ועזיבת הסנהדרין לחצי שנה).
3. לאחר הייסורין קיבל מחילה, אך לא קיבל הודעה פומבית על המחילה אלא לאחר שנפטר בימי שלמה בנו - שבזכות דוד שערי קה"ק נפתחו.

חלק שני - גיחזי

א. חטאיו: 1. גרם לפסל של ירבעם לרחף ע"י מגנט. 2. חקק שם בפיו של העגל והעגל אמר את שתי הדברות הראשונות. 3. מנע מתלמידים נוספים לבוא.
אלישע דחה את גיחזי, ואח"כ ניסה להחזירו בתשובה בדמשק, אך גיחזי אמר שלא יכול לשוב כי החטיא את הרבים.
ב. סיפור הצרעת של נעמן - נעמן התרפא מהצרעת בזכות אלישע בירדן, ורצה לתת לו מתנות וסירב לקבל, אך נעמן שיקר לנעמן ולקח מתנות לעצמו. ואלישע מגלה זאת ומקללו שיהיה מצורע הוא וזרעו.
1. למה אלישע מבקר אותו על לקיחת שמונה דברים? כדי לרמז שקיבל שכרו כאן בעוה"ז על מה שלמד תורה (פרק 8 שרצים).
2. לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת, ולא לדחות בשתי ידיים את מי שחוטא, כאלישע שדחה את גיחזי וכיהושוע בן פרחיא שדחה את ישו.
ג. אלישע חלה (כעונש) ונתפרא פעמיים, והוא הראשון שהתרפא ממחלה.