• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

סנהדרין קו - תלמוד בבלי הדף היומי

{enclose sanhedrin_106.mp3}

להדפסת תרשים הדף היומי לחץ כאן

סיכום הדף היומי תלמוד בבלי סנהדרין קו

(קה: 3 שורות מלמטה - קו: 3 שורות מלמטה)

חלק א - המשך בלעם

א. ברכות בלעם
1. הנבואה הרעה של אחיה השילוני (כמו קנה במים) עדיפה מברכת בלעם (כמו עץ ארז).
2. מתפלא על הקיני שצאצאיו בסנהדרין (כי יצרו ברח מההתייעצות עם פרעה, ואילו בלעם ייעץ לפרעה לזרוק התינוקות ליאור ולכן נהרג).
3. "אוי מי יחיה משומו אל" ר"ל - שמשים עצמו אל, רי"ח - אוי למי שיפריע לגאולה. וצים מיד כיתים - יבוא ויהרגו עד אשור.
ב. עצת בלעם
1. העצה - לפתות עת בני ישראל על ידי מוכרות צעירות בחנויות פשתן שיתנו את הזנות עמן בעבודה לפעור ובכפירה בתורה.
2. בשטים - ר' יהושוע - לשון שטות. ותקראן - ערומות/קרי. וישב - התחלה רעה.
ג. מות בלעם
1. הגיע למדין כדי לבקש שכר על עצתו ובדיוק התחילה המלחמה ומת בה.
2. אחרי שניסה לקלל, נלקחה ממנו נבואתו והסתפק בקוסמות.
3. הרגו אותו בכל 4 מיתות בי"ד.
4. בת בן 33 ("לא יחצו ימיהם").
ד. טוב לדרוש על רעתו של בלעם.

חלק ב - דואג האדומי ואחיתופל

(דואג הלשין על נוב שעזרו לדו והרגם, אחיתופל מרד בדוד עם אבשלום).

1. שמו - דואג - ה' דאג עליו שלא יצא לתרבות רעה, דויג - ויי על שיצא.
2. שש דרשות של ר יצחק - 1. איך אתה לומד תורה ואומר לה"ר. 2. איך אתה לומד את פרשיית רצח ולה"ר (למד מן השפה ולחוץ). 3. הצדיקים שמחו שנענש שלא ילמדו ממעשיו. 4. דוד ביקש שישכיח מדואג את תורתו ויהרגו מיד. 5. מקור לכך שאין לו חלק לעוה"ב (ושלא ילמדו את תורתו ולא יהיו לו בנים ת"ח). 6. גדולתו שתורה לפני שחטא ("איה סופר...").
3. נגד לימוד התורה של דואג:
רבא
- מה שחשוב זה הלב, ולא כמה אדם למדן (כמו שדורו של רבא היו למדנים יותר מדורו של ר"י, ובכל זאת ר"י היה גדול יותר והשפיע במעשיו ותפילתו). רב משרשיא - דואג ואחיתופל לא למדו אליבא דהלכתא. שכח את תורתו לפני שמת (רי"ח - מלאך בא והשכיחה) (ונהיה מצורע).

תזכורת למי שרוצה להיזכר מי זה אחיתופל

4. מימרות של רי"ח - דואג ואחיתופל לא היו באותו דור, שניהם מתו לפני 35, ולגבי אחיתופל - בתחילה היה רב של דוד, אח"כ חברו ואח"כ תלמידו (ואח"כ בגד בו עם אבשלום).