• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

סנהדרין קד - תלמוד בבלי הדף היומי

{enclose sanhedrin_104.mp3}

להדפסת תרשים הדף היומי לחץ כאן

סיכום הדף יומי, תלמוד בבלי סנהדרין קד

(קג: 8 שורות מלמטה - קד" 9 שורות מלמטה)

א. מיכה - למה למיכה (שכבר ממצרים הגיע עם הפסל) יש עוה"ב? כי היה מארח עוברי אורח ומאכילם. לכן ה' והמלאכים לא פגעו בו, אך עמ"י שלא עצר את חטאיו בגלל שהיה מארח אותם, נענשו במתים שמתו במלחמה עם בנימין על פילגש בגבעה.

[ואגב זה – גדולה לגימה (האכלה לאורחים) – מרחיק קרובים (עמון ומואב), מקרב רחוקים (יתרו), מעלים עיניים מהרשעים (ממיכה), משרה שכינה על נביאי שקר (הנביא שהאכיל את עידו וגרם למותו, והתנבא באמת שעידה ימות), ואפילו אם לא נתן אוכל בשוגג זה גורם נזק (יהונתן שלא נתן לדוד ובעקבות זאת קרה סיפור נוב ומות שאול ובניו)].

ב. מלכים רשעים שיש להם חלק לעוה"ב

1. אחז – 1. כי מוטל בין יותם לחזקיהו. 2. כי יש לו בן צדיק (חזקיהו). 3. התבייש מעוונותיו בפני ישעיהו.

2. אמון – כי היה לו בן צדיק (יאשיהו).

3. יהויקים – כי נענש מספיק (כי לא נקבר וגם גולגולתו נשרפה ע"י אשת סבו של ר' פרידא שחשדה שזה של אשתו הראשונה).

ג. חטא חזקיהו – התגאה בתפילתו ( הטוב בעיניך עשיתי) – ביקש אות על הנבואה שיתרפא – הראה לשליחי מלך בבל את כל אוצרותיו – וכתגובה: ישעיהו ניבא שכל מה שהראה ילך לבב ושצאצאיו יהיו סריסים בהיכל מלך בבל.

ד. דרשות על החורבן – איכה

דרשות רעות - איכה – 36 כריתות, לפי הא"ב (שעברו על כל התורה), בדד – במקום להיות עצמאיים היו שפלים, (רבתי עם – התרבו מהר).

דרשות טובות – כאלמנה – שבעלה עוד יחזור, שרתי בגוים – שגם שם עולים לדרגת שרים (וסיפור על השבויים שהרשימו בחכמתם את השבאי ושחרר אותם).

המשך דרשות רעות – בכה תבכה – גם על מקדש שני, בלילה – שהחורבן בעקבות הבכי של חינם שבכו בלילה אחרי דברי המרגלים, אחרים שומעים ומרחמים ובוכים איתו, דמעתה על לחיה – כאלמנה תעירה שלחייה רטובות מבכי. היו צריה לראש- מי שמציק לישראל עולה לגדולה (וה' נותן לו כוח שלא יתעייף, ובהמשך: כיף ומתוק לגזול את עמ"י). לא עליכם – שלא תדעו מצרות (קובלנא), עוברי דרך – שעברו על דרך התורה (כמו סדום, ולמה ירושלים לא נהפכה? קיבלה עונש חמור יותר של הרעב). סילה כל אבירי – כמו סלילת דרך. למה פ לפני ע? כי המרגלים אמרו בפה מה שלא רעו בעין.