• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

סנהדרין קב - גמרא הדף היומי

 

{enclose sanhedrin_102.mp3}

להדפסת תרשים הדף היומי לחץ כאן

 

סיכום הדף היומי, תלמוד בבלי סנהדרין קב

(קא: שורה רחבה ראשונה - קב: 6 שורות מלמטה)

א. המשך דרשות על ירבעם
ביקורת
1. מפני מה זכה למלכות -  שהוכיח את שלמה שסתם את הפתחים למקדש כדי לקחת מיסים, אך נענש כי עשה זאת ברבים וביישו (לכן לא הגנו עליו מעשיו הטובים).
2. גסות הרוח של ירבעם (שדאג לעצמו) גרמה לו לעשות את שני העגלים.
חטאו
3. השיג אישור לעגלים גם מהצדיקים (אחיה השילוני!), כי חשבו שרק רוצה אישור למלכותו, ולא שבאמת יכריחם לעבוד את העגלים. אישור זה אפילו השפיע על יהוא (שהרג את זרע אחאב עובדי הבעל) - לעבוד לעגלים.
4. איים בהריגה על מי שיעלה לרגל (איום חמור מאיום ה"עשה" על מי שלא יעלה).
5. יצא מירולשים "בעת ההיא" - עת שמזומנת לפורענות.
6. יצא מירושלים - על מנת לא לחזור.
גדולתו
"שלמה חדשה" - 1. שאין בתורתו דופי. .2 .שחידש חידושים.
"ושניהם לבד בשדה" - 1. שאר ת"ח כעשבים. 2. טעמי המצוות מגולים להם.
ביקורות
1. ביקורת על ישראל שהלכו אחר ירבעם ובגדו בבית דוד.
2. ירבעם השחית בין ישראל לקב"ה (וכן עושה מי שנהנה ללא ברכה).
3. ירבעם הדיח את ישראל מאחרי ה' - כשתי מקלות המתיזות זו את זו.
4. מעתה ישראל נענשים על שלושה עגלים.
5. "אחר הדבר הזה" - ה' ניסה לשכנעו לשוב, ירבעם התנה זאת בכך שיהיה בראש.
[על חטא העגל: 1. ודי זהב - כי ה' הרבה להם זהב, וביום פקדי - בחורבן].
גדולתו (וגדולת אחאב ומנשה)
1. ר' אבהו דרש בגנותם ונחלש (וקיבל לא לעשות זאת אך חזר בו).
2. רב אשי קרא להם חברים, מנשה הוכיחו, ואז קרא להם גדולים.

ב. אחאב
חטאיו וביקורת
1. שמו - אח (מלשון "אוי ויי") לשמיים, ואב לע"ז.
2. חטאיו הקטנים היו החמורים של ירבעם (תמיד משוים לירבעם, כי הוא הראשון שקלקל).
3. ע"ז בכל תלם.
4. מניין שאין לו עוה"ב - "והכרתי לאחאב... ועצור ועזוב בישראל".

גדולתו
1. עמרי אביו הוסיף עיר (שומרון).
2. אחאב כיבד את התורה, כשבן הדד איים על שומרון, אמר שלא מסכים לוותר על "מחמד עינו" (=התורה).
3. ר"נ - אחאב היה שקול (לכן ה' חיפש מי שיפתה אותו להילחם ברמות גלעד ושם למות), ואמנם חטא יותר מכל המלכים בע"ז, אך מצד שני היה ותרן בממונו וזה כיפר לו על חצי ממעשיו.
4. רוח השקר פיתתה את אחאב (על ידי שניבאה לנביאי השקר שיעלה על רמות גלעד), וזאת רוחו של נבות היזרעאלי שמת ע"י איזבל בשביל אחאב.
5. כתב על דלתות שומרון שכפר באלקי ישראל.