• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

סנהדרין קא - גמרא הדף היומי

{enclose sanhedrin_101.mp3}

להדפסת תרשים הדף היומי לחץ כאן

 

סיכום הדף יומי, תלמוד בבלי סנהדרין קא

(סנהדרין קא. שורה 5 – קא: שורה רחבה ראשונה)
א. אסור לזמר פסוקים להנאתו או לאמרם ללא הקשר, ואם עושים זאת התורה חוגרת שק על כך שמשתמשים בה ככינור.
ב. לחישה על המכה
רי"ח – רוק + שם השם
רב – רוק + פסוק (גם בלי שם שמיים)
ר' חנינא – גם בלי יריקה.
[ואגב זה, מותר "ללחוש" לפצוע בשבת].

ג. פרידת החכמים מר"א
A. כשחלה, כולם בכו ור"ע כדרכו צחק, והסביר שכך יודע שרבו סובל קצת בעוה"ז, וכך מתכפר לו מעט עוונותיו (שהרי אין צדיק בארץ אשר יעשה רק טוב ולא יחטא), ויהיה לו שכר מלא בעולם הבא.
B. כשחלה נכנסו ר"ט, ר' יהושוע, ר"א ור"ע. שלושת הראשונים שיבחו את ר"א שהוא טוב יותר מגשם/שמש/אב ואם – שהוא נתן להם תורה שהיא גם לעוה"ב, ור"ע אמר - חביבין ייסורים, ולמד זאת ממנשה, שלימוד התורה של חזקיהו לא החזירו למוטב ואילו הייסורים כן.
ד. שלושה באו בעלילה (טענה לוגית) – קין, עשו ומנשה (ש"איים" על ה' שאם לא יסלח לו – יחשבו שהוא כשאר האלילים).
ה. הוגה את השם – אין לו חלק לעוה"ב, בתנאי שזה מחוץ למקדש + בעברית/בחבורה/בזלזול.
ו. מלכים שאין להם עוה"ב – ירבעם, אחאב ומנשה. ירבעם:
1. דרשות על שמו – השפיל את עם ישראל, גרם למריבה בתוכם ובינם לה'. נבט – שאביו הביט וחשב שיהיה מלך (שבע בן בכרי) אך הכוונה היתה לבנו ירבעם [וכן טעו אחיתופל ואצטגניני פרעה].
2. מניין שאין לו עוה"ב – להכחיד – עוה"ז, להשמיד – עוה"ב.