• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

סנהדרין ק - גמרא הדף היומי

{enclose sanhedrin_100.mp3}

להדפסת תרשים הדף היומי לחץ כאן

 

סיכום הדף היומי, גמרא סנהדרין ק

(סנהדרין ק. שליש עליון - קא. שורה 5)

א. אפיקורוס + שכר לעתיד לבוא
אפיקורוס - מי שמזלזל בת"ח (גם בעקיפין), סיפור על ההוא סבא שחיזק את דברי ר' ירמיה (לגבי הנחל מקודש הקודשים שיצא בעתיד לבוא), אך ר' זירא אמר שזה לא זלזול, בניגוד לסיפור על התלמיד של רי"ח שזלזל באמירה שבעתיד יהיו אבנים טובות בגודל 30 אמה ובהם יחקוק ה' חלונות (לא שערים), ובסוף ראה שזה נכון אך רי"ח נתן בו עיניו ומת.
(ואגב, קומתם של ישראל בעתיד לבוא תהיה 100-200 אמה. עלים לתרופה בצידי הנחל - פותחים אילמים/עקרות/מבהיקים פני ת"ח. ועוד (רב דימי, ר"מ) עתיד ה' ליתן (מידה כנגד מידה) - מלוא חופנו לצדיקים (ויתן להם 300 עולמות כדי שיקבלו את הגודל הזה)).
ב. מי שקורא בספרים חיצוניים (כמו של צדוקים) - אין לו חלק לעוה"ב.
רב יוסף - גם בן סירא אסור (אך יש לו עוה"ב), ואמנם אביי הביא קטעים שיש להם מקבילות בחז"ל, אך הביא קטע נוסף שהוא הבל - ולכן לא קוראים אותו.
אח"כ הגמרא מביאה כמה קטעים מבן סירא שגם רב יוסף מתיר לקרוא, ביניהם התוספת שגם לילות עני רעים.
ולבסוף חמש דרשות + פשט על הפסוק הנ"ל.