• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

סנהדרין צח - גמרא הדף היומי

{enclose sanhedrin_98.mp3}

להדפסת תרשים הדף היומי לחץ כאן

סיכום הדף היומי, גמרא סנהדרין צח

(צח. שורה 8 - צט. שורה 5)
המשיח - המשך
א. המשך הגישה הראשונה - סימנים או תנאים מציאותיים לביאת המשיח, חלקם טובים חלקם רעים, חלקם גשמיים וחלקם רוחניים.
A. סימנים שהקץ  קרוב - 1. ר' אבא - (טוב) שארץ ישראל נותנת פירותיה. 2. (רע) - אין משכורות, "וליוצא ולבא אין שלום מפני צר" - רב - אפילו לת"ח, שמואל - שהשערים שקולים (לרע/טוב).
B. אין בן דוד בא, עד ש: 1. ר' חנינא - יהיה קשה למצוא אפילו דג (רע). 2. ר' חמא בר חנינא - תכלה מלכות הזלה (לא תהיה שום שררה לעמ"י. 3. זעירי - ר' חנינא - יכלו גסי הרוח (רוחני). 4. ר' שמלאי - ר"א בר"ש - יכלו השופטים (כולם/הרעים). 5. בעמוד ב (רב) - עד שתתפשט מלכות הרשעה תשעה חודשים.
C. (שורה בינונית) תנאים להתקדמות הגאולה (רוחני) - 1. עולא - ירושלים תפדה בצדקה (רוחני). 2. רב פפא - האמגושי יתבטלו כשיתבטלו היהירים, והדיינים הרעים של הגוים יתבטלו (דזירפטי) כשיתבטלו הדיינים הרעים של ישראל.
D. אמירות של רי"ח - סימנים להתקרבות המשיח (רע): 1. התמעטות הדור (גשמית/רוחנית). 2. צרות רבות כנהר.
רי"ח - המשיח יבוא בדור שכולו זכאי או חייב ("למעני אעשה" - למען שמו).
E. בעיתה ואחישנה - ר' יהושוע בן לוי -  יש קת קבוע (בעיתה), אם זכו ועשו תשובה - אחישנה. (ובדומה לזה: ברירת המחדל זה "עני ורוכב על חמור", זכו -  "עם ענני שמיא".
[אגב זה, סיפור על שבור מלכא].
סיפור על ר' יהושוע בן לוי - שהמשיח שיושב בין עניים מנוגעים ברומי, אומר שיבוא היום - "אם בקולו תשמעו". ור' יוסי בן קיסמא נותן סימן - כששער רומי יפול בשלישית.

ב. "ייתי ולא אחמיניה" - יבוא המשיח ולא אראנו (עולא, רבה, רי"ח).
רבה - אמנם תורה וגמ"ח מצילים, אך חושש שמא יגרום החטא.
רי"ח - לא חושש מהפסוק שאומר שהצרות ירדפו זה את זה, אלא מכך שהקב"ה כביכול יתלבט האם לגאול את ישראל על חשבון הגוים.

ג. דמות המשיח
1. למי נברא העולם? רב - דוד, שמואל - משה, רי"ח - משיח.
2. שם המשיח: שילה, ינון, חנינה, מנחם בן חזקיה, המצורע מזרע רבי.
3. (כמו מי) יהיה המשיח - ר"נ - ר"נ, רב - רבי או דניאל.
4. ר"י-רב - יהיה מזרע דוד, ודוד יהיה הסגן שלו.

ד. ואגב הפסוק מעמוס - המשיח יביא אור לצדיקים אך חושך לרשעים.