• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

סנהדרין צד - גמרא הדף היומי

{enclose sanhedrin_94.mp3}

סיכום הדף היומי, סנהדרין צד

(צד. שורה 11 - צה. שורה 7)
א. למה חזקיהו לא זכה להיות משיח
בר קפרא - בנבואת ישעיהו על הולדת חזקיהו, כתוב: "לםרבה המשרה ולשלום אין קץ", כתוב עם מ"ם סופית, כי ה' רצה שחזקיהו יהיה משיח וסנחריב גוג, אך בשורת הגאולה נסתמה כיון שחזקיהו לא אמר שירה לאחר הצלתו. הארץ ביקשה לומר שירה במקומו (ישעיהו כד) אך ה' לא מקבל זאת, אלא המשיח יבוא רק אחרי שיבואו בוזזים ובוזזי בוזזים על ישראל [בהקשר זה: 1. עוד דרשה על בוא הגאולה: המלאך דומה אומר לרוחות - הגאולה תבוא אחרי שיהיה שוב לילה. 2. גם למשה זה גנאי שלא אמר ברוך אלא רק יתרו אמר (ואגב - "ויחד יתרו" - 1. מל עצמו. 2. נעשה בשרו חידודין)].

(5 ברחבות 2) ב. מפלת סנחריב
A. ישעיהו י מתאר את מפלת סנחריב -
"במשמניו רזון" - חזקיהו בעל שמונה השמות ינצח את סנחריב בעל שמונה השמות.
[אגב שמות סנחריב - "רבא ויקירא" - כי לא סיפר בגנות ישראל, (ואילו ישראל כן סיפרו)].
המשך הפסוק - "ותחת כבודו יקד יקוד כיקוד אש" - המתת צבא סנחריב באש ע"י המלאך: רי"ח - שרף הגוף שמתחת לבגדים, ר"א - שרף הנשמה שתחת הגוף (כבני אהרן).
B. מפלה לא ישירה בידי ה' - פרעה חירף בעצמו (מי ה'), לכן נענש ישירות, סנחריב בידי שליח (רבשקה) לכן נענש בידי מלאך.

ג. לפני המפלה
סנחריב עולה על פי ישעיהו שאמר שיבוא אשור ויכבוש אותם (אך באמת זה היה ל-10 השבטים ולא לירושלים). [ביאור הפסוק (ישעיהו ח) - העם מאס את אחז ורצה את פקח בן רמליהו מלך ישראל, לכן שלח אליהם את אשור. ואגב - רי"ח - השוואה בין פקח (שאכל מ' סאה גוזלות) לחזקיהו (שהסתפק בכמה ירקות)].

ד. זכות התורה שהגנה על יהודה
A. לא תצליח לכבוש עם שמעייף עצמו בתורה ומכביד על עצמו במצוות (ישעיהו ח).
B. בדברי הימים בואו של סנחריב כתוב מיד אחרי החיזוק של העם במצוות "אחרי הדברים והאמת האלה", רבינא - אחרי שהק ב"ה נשבע שסנחריב יבוא (כדי שחזקיהו וישעיהו לא יבטלו הגזירה).
C. (ישעיהו י) חובל עול מפני שמן (שמן המאור ללימוד תורה גבר על עולו של סנחריב). [תיאור דורו של חזקיהו - כולם ידעו תורה, הסתפקו במועט ולא עבדו כרמיהם כדי ללמוד תורה].

ה. מפלת סנחריב
A. איסוף השלל - כל אחד לוקח לעצמו ולא מחלקים בשווה (ומותר, אפילו שמעורב בשלל ממון עשרת השבטים).
B. רב הונא (ישעיהו י) - 10 מסעות נסע סנחריב באותו יום (10 ימים ביום אחד).
נבואה לאבות - אל תפחדו מסנחריב, אלא מנבוכדנצר (ליש=אריה) שיבוא בעוד כ115 שנה, עליו יתנבא ירמיהו "עלה אריה מסובכו".