• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

סנהדרין צו - גמרא הדף היומי

{enclose sanhedrin_96.mp3}

סיכום הדף היומי, סנהדרין צה

(צה: 4 שורות מלמטה - צו: 2 שורות מלמטה)
א. איך מת סנחריב עצמו? הקב"ה (מחופש לזקן) לסנחריב - מה תגיד להורים השכולים של החיילים? והוא אכן פחד. לכן נכנס לבית לבקש מספרים והדליק אש, והזקן גילח את סנחריב שלא יזהו אותו. אח"כ מצא לוח מתיבת נח והפכו לאלוה והבטיח לו את שני בניו אם ינצח במלחמותיו, ולכן שני בניו הרגוהו.
ב. אברהם במלחמת ארבעת וחמשת המלכים. "ויחלק עליהם לילה" - מלאך/כוכבי הלילה. בדן תשש כוחו (כי ראה ברוה"ק שצאצאיו יעבדו שם ע"ז).
ג. המלך חזקיהו חלה וישעיהו ניבא לו שיתרפא (והסימן היה שהיום יתקצר). כששמע זאת מרודך בלאדן, שלח לחזקיהו מתנות ואיגרת. נבוכדנצר (שהיה סופר) - רצה לתקן את המכתב ולהזכיר במכתב את שם הקב"ה ראשון אך המלאך עצרו כדי שלא יקבל זכויות, ובכל אופן - בזכות זה נהיה מלך (וקל וחומר אצל הצדיקים).
ד. ר"י בן בתירא - לנהוג כבוד בזקן ששכח תלמודו, להתיחס בכבוד לעמי הארצות לת"ח
ה. מרודך בלאדן בן בלאדן - לאביו נשתנו פניו לפני כלב, וחתם גם בשם אביו כדי לחלוק לו כבוד (וגם נבוזראדן כיבד את אדונו נבוכדנצר).
ו. כיבוש ירושלים - עמון ומואב אמרו לנבוכדנצר לכבוש את ירושלים בעקבות הנבואות, אך נבוכדנצר מפחד אז אמרו לו שהקב"ה עזבם והלך רחוק והצדיקים מתו וה' לא יעזור להם לפני שיעברו 70 שנה, ושכנעו אותו ללכת גם בחורף. נבוזראדן ניסה לשבור את השער ולא הצליח ורצה להתייאש, ונשאר לו רק פטיש אחד ופטיש זה ביקע את השער. נכנסו החיילים והרגו, הדליקו אש בהיכל ועלה וירד. נבוזראדן התגאה, ויצאה בת קול - "קמח טחון טחנת". סיפור הדם של זכריה הנביא שבעבע, ונבוזראדן הורג 940000 עד שהדם מפסיק לבעבע.