• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

סנהדרין צה - גמרא הדף היומי

{enclose sanhedrin_95.mp3}

סיכום הדף היומי, סנהדרין צה

(סנהדרין צה. שורה 7 - צה: 4 שורות מלמטה)

א. מסע סנחריב - החוזים זרזו את סנחריב לתקוף, והוא יוצא בראש צבא עצום כמו בנלחמים עם אברהם ובגוג ומגוג. תיאור גודל הצבא של סנחריב. הרימו אותו לגובה וראה וזלזל בירושלים, ואמר ינוחו ומחר יתקפו ויביאו חתיכה מהחומה, ובבוקר התברר הנס שכולם מתו.
איך הכה אותם המלאך? 1. ביד. 2. באצבע. 3. עם מגל (גבריאל, בדרכו לשליחותו הרגילה). 4. הקב"ה נשף בחתמם. 5. הקב"ה הכה כף בכף. 6. הקב"ה השמיע את שירת חיות הקודש.
כמה ניצלו? 1. עשרה. 2. תשעה (4+5). 3. ארבעה עשר (2+3+4+5). 4. חמישה (סנחריו, בניו, נבוכדנצר ונבוזראדן).
ב. דוד גרם להריגה - דוד גרם באופן עקיף להריגת אנשי נוב, דואג האדומי ושאול ושלושת בניו. בחר באפשרות שה' יפגע בו ולא בבניו, וכך כשיצא לצוד וירה בצבי ולא הצליח, ונגרר אחריו לארץ פלשתים ואחיו של גלית תפסו ונעשה נס והארץ שקעה תחתיו. אבישי בן צרויה רואה סימן שדוד בסכנה (דם/יונה), והלך לחפשו ולקח פרדה של דוד (והכריעו שמותר לו כי זה לצורך הצלה). במהלך הרכיבה ראה את ערפה, שזרקה עליו את הפלך להרגו, והוא החזיר לה והרגה. כדי להצילו דוד נאלץ להעביר את העונש לצאצאיו (ואכן נתקיים בהם). יישבי רדף אחריהם, ואמרו לו לחפש את אמו ערפה, ובכך כחש כוחו והרגוהו.
ג. קפיצת הדרך - אליעזר עבד אברהם ויעקב אבינו (ועוד כמה דרשות על פרשת ויצא: פגיעה - תפילה, השמש שקעה בשבילו כדי שישן במקום המקדש).