• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

סנהדרין צג - גמרא הדף היומי

{enclose sanhedrin_93.mp3}

להדפסת תרשים הדף היומי לחץ כאן

סיכום הגמרא, דף יומי סנהדרין צג

(צב: 11 שורות מלמטה - צג. 2 שורות מלמטה)
דניאל, חנניה מישאל ועזריה (חמו"ע)
א. לרי"ח מתים החיה יחזקאל היו בבקעת דורא, מקום העמדת הצלם ע"י נבודכנצר, והחיה אותם מיד לאחר הצלת חמו"ע, ובעקבות זאת נבודכנצר אמר תשבחות לקב"ה כמעט כמו דוד המלך.
ב. עוד פרטים על סיפור כבשן האש - 6 ניסים (הפסל נפל, כולם ראו, המלכים שזרקו אותם - מתו), נזרקו עם בגדיהם המכובדים, הוזכרו לפני המלאך.
ג. ההשפעה הרוחנית של הצלתם מכבשן האש - 1. אומות העולם מבזים את ישראל שעובדים ע"ז. 2 אוחזה בסנסיניו - ה' מתגדל ע"י חמו"ע. 3. הסוס האדום (בזכריה) הופך לסוס לבן בנבואת זכריה.
ד. המשך הסיפור - 1. מה קרה להם אח"כ? מתו (עין הרע/רוק), או שעלו לארץ והקימו משפחות.
2. איפה היה דניאל - נבוכדנצר שלחו משם, כדי שלא יהיה ויצטרך גם לזרוק אותו לכבשן (אינטרס של הקב"ה, דניאל ונבוכדנצר).

ד. דרשה על "שש השעורים" - שישה בנים שיצאו מרות שיתברכו בשש ברכות
1. דוד - יודע נגן, גיבור חיל, איש מלחמה, נבון דבר, איש תואר, ה' עמו. [דואג אמר זאת לשאול כהמלצה שינגן לו וירגיע את רוחו. רב - אמר זאת כלשון הרע. הכל על כוחו בלימוד תורה, ורק לגבי "ה' עמו" הבין שאול שזה רק בדוד ולא אצל יהונתן].
2. משיח - רוח חכמה, בינה, עצה, גבורה, דעת ויראת ה' [ואגב בהמשך - "והריחו ביראת ה', ולא למראה עיניו ישפוט" - רבי אלכסנדרי - מלשון ריחיים, שהטעינו במצוות וייסורים, רבא - ידון על פי הריח (ולכן דחו חכמי ידראל את בר כוכבא).
3-6. דניאל, חמו"ע - נבוכדנצר חיפש ילדים אשר - אין בהם מאום (אפילו לא הקיזו דם), טובי מראה, משכילים בכל חכמה, יודעי דעת, מביני מדע, שיש להם כוח לעמוד בהיכל ה' (שיודעים להתאפק מצחוק, שינה, שירותים וכד').

ה. עוד דרשות על דניאל, חנניה מישאל ועזריה
A. כתוב שהיו מבני יהודה - ר"א - כולם, ר' שמואל בר נחמני - רק דניאל.
B. בנבואת ישעיהו לחזקיה (יותר מ-100 שנה לפני החורבן), לאחר שהראה למלך בבל את אוצרות המקדש, שיבוא יום ומלך בבל ישבה אוצרות אלו, ושמצאצאיו יהיו "סריסים בהיכל מלך בבל" (הכוונה לדניאל וחמו"ע).
רב - סריסים ממש (וגם נסתרסה ע"ז), ר' חנינא - שבזכותם נסתרסה ע"ז (ולא היו סריסים).
שאלות על מ"ד סריסים ממש

1. "וחבל לא איתי בהון" - הכווה לחבלה מהאש (ולא היה להם לא ריח ולא חבלה מהאש).
2. נבואה בישעיה נו (מה קוראים בצומות) - "כי כה אמר ה' לסריסים אש רישמרו את שבתותי" - הרי זה גנאי! כאן הכוונה להסתרסות הע"ז.
שאלות על מ"ד הסתרסות הע"ז
ונתתי להם בבית ובחומותי יד ושם טוב מבנים או מבנות - היו להם בנים ומתו.
[שם עולם אתן לו (ולא להם) אשר לא יכרת - זה דניאל, שהספר נקרא על שמו].

ו. ספר עזרא - נקרא על שם עזרא בלי נחמיה, כי נחמיה: 1. ר' ירמיה ב"א - החזיק טובה לעצמו. 2. רב יוסף - סיפר בגנותם של המנהיגים שהיו לפניו שלקחו מיסים מיותרים (וכלל גם את דניאל, אפילו שהיה גדול ממנו שהרי היה אפילו גדול מחגי זכריה ומלאכי שהיו נביאים). [ דניאל מול חגי זכריה ומלאכי - הוא לא היה "נביא" (תוס' - ראה מראות נבואה אך לא התנבא לעמ"י), והם כן, אך מצד שני - הוא ראה חיזיון על נהר חידקל שהם לא ראו (אך מזלחם ראה ולכן פחדו וברחו)].