• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

סנהדרין צב - גמרא הדף היומי

{enclose sanhedrin_92.mp3}

להדפסת תרשים הדף היומי לחץ כאן

סיכום הדף היומי, סנהדרין צב

(סנהדרין צא: 13 שורות מלמטה - צב: 11 שורות מלמטה)
עוד בעניין תחיית המתים
א. ראיות ורמזים מהתנ"ך לתחיית המתים
1.לשון עתיד - אז ישיר, אז יבנה מזבח, עוד יהללוך סלע, יחדיו ירננו
[מי שממהלל את ה'/מלמד תורה/פרנס רחמן - יעשה זאת גם לעולם הבא].
2. יחי ראובן ואל ימות.
3. בדניאל - ורבים מישני אדמת עפר יקיצו, תעמוד לגרלך לקץ הימין.
4. קשר בין שאול ורחם בפסוק - שניהם מכניסים ומוציאים חיים.

ב. מימרות של ר"א
- 1. עה, מקדש ונקמה (טובה) בין 2 שמות ה' (מראה על גדולתם). 2. שריד = ת"ח (לימוד תורה בלילה, להשאיר מפתו לת"ח ועניים). 3. מי שמביא פת נוספת לשולחן, מחליף בדיבורו - כעובד ע"ז. 4. מסקל בערווה - מאבד כוח גברא. 5. הוי קבל וקיים.

ג. לוח הזמנים של תחיית המתים
(לרמב"ם - מי שיקום ימות שוב. לרמב"ן - לא ימות.נתמקד ברמב"ן).
ימות המשיח (יש צדיקים שקמים לתחיי כבר כאן), 1000 שנות חורבן, עולם הבא (תחיית המתים כללית עם גוף מזוככך). הצדיקים שיקומו כבר בימות המשיח ישוטו באויר כל ה-1000 שנים.

ד. מתים שהחיה יחזקאל
ברייתא - האם היו באמת?
ר"י - רק משל.
ר"א - חיו באמת אך רק זמנית - קמו אמרו שירה לה' של פסוק אחד ומתו.
ר"א בן רי"ס הגלילי - חזרו לתחייה לחלוטין, הקימו משפחות בארץ ישראל (ור"י בן בתירא - אני מצאצאיהם).

אם היו, מי הם היו?

טובים:
1. רב - חלק משבט אפרים שחישבו הקץ במצרים וברחו והרגו אותם פלשתים מגת.
היו רעים, והשם רצה להראות לעמ"י שלכולם יש תקווה, אפילו אותם רשעים:
2. שמואל - כפרו בתחיית המתים ("יבשו עצמותינו ואבדה תקותנו"),
3. ר' ירמיה בר אב - בנ"א בלי לחלוחית של מצווה ("העצמות היבשות")
4. רב יצחק נפחא - חיפו את ההיכל בציורי שקצים ורמשים של ע"ז ("סביב סביב").
הרוגי נבוכדנצר
5. הם גלו ע"י נבוכדנצר, והיו כל כך יפים שהכשדיות התאוו להם, אז נבוכדנצר הרגם והשחית גופותיהם, והקב"ה החיה אותם.