• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

סנהדרין צא - גמרא הדף היומי

{enclose sanhedrin_91.mp3}

להדפסת תרשים הדף היומי לחץ כאן

סיכום הדף היומי, סנהדרין צא
(צ: שורה אחרונה - צא: רבע תחתון)
א. ההיגיון בתחיית המתים - (ראינו מקורות לתחיית המתים, עכשיו נדבר על ההיגיון בכך)
A קיסר שאל את ר"ג (וכן מין את ר' אמי) כיצד ניתן ליצור חיים מעפר? תשובה - כמו שהשם בורא מטיפה סרוחה אדם, הוא גם יכול לברוא מעפר (בת הקיסר המשילה למי שבנה כלי ממים, שיכול לבנות מטיט, ור' אמי המשיל לאדם שבנה בלי שום חומרי בניין, ודאי יוכל עם חומרי בניין.
בת הקיסר הוסיפה שהרוח שבאדם זה העיקר (כמו שמכניסים אויר לכלי זכוכית), ולכן ניתן להשיבו לחיים.
ור' אמי מביא גם ראיה מעכבר וחילזון שנוצרים מעפר.
B. מין לגביהא בן פסיסא - אם אפילו החיים מתים, הייתכן שהמתים חיים? ענה לו - אם ה"לא חיים" חיים (=נולדים), מי שכבר חי - לא כל שכן?

ב. סוגיות בדרך אגב

1. [שלוש תביעות בהן גביהא מייצג את עמ"י נגד הכנענים, המצרים והכותים, לפני אלכסנדר מוקדון, ומנצח].
2. שלוש שאלות ששאל אנטונינוס את רבי, ויוצא מהן - 1. ה' מעניש את הגוף והנפש יחד בתחיית המתים. 2. החמה שוקעת במערב כי משתחווה לה'. 3. הנשמה נכנסת מרגע הפקידה, יצה"ר - רק בלידה.

ג. אמוראים (לגבי תחיית המתים)
1. ר"ל (ובהמשך גם רבא) - בעלי המומים יקומו עם מומיהם, ורק אח"כ יתרפאו.
2. עולא - ליהודים לא יהיה מוות אחרי תחיית המתים (לגוים כן).
3. אור החמה והלבנה - פסוק אחד מגביר את אורם ואחר מחליש. תירוצים:
רב חסדא
- ימות המשיח - יגבר, אך בעולם הבא (שבא אחרי ימות המשיח, שהוא יותר רוחני) -האור שךהם יהיה חסר משמעות ביחס לאור הרוחני.
שמואל
- הכל ב"עום הבא" (כי לדעתו ימות המשיח טבעיים לחלוטין), והחלוקה היא בין מחנה הצדיקים (האור יגבר) ומחנה שכינה (שהאור יכהה ביחס לאור הרוחני).