• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

סנהדרין פב - גמרא הדף היומי

{enclose sanhedrin_82.mp3}

סיכום הדף היומי, סנהדרין פב


(פא: במשנה האמצעית - פב: שליש תחתון)
המשך - מקרים בהם לא ניתן לדן לפי הכללים הרגילים
א. ברוצח שלא ניתן להורגו, שמים בכיפה עד שמת  (יש עדות אמת, אך לא מספיקה: 1. כל עד מחלון אחר. 2. לא קיבל על עצמן התראה. 3. הוכחש בבדיקות). רמב"ם מבאר שדווקא ברוצח כי מבטל ישובו של עולם.
בכיפה - תחילה מאכילים קצת לחם וומים, ואח"כ שעורים וכך נבקעת קריסו.
ב. 1. דין "קנאים פוגעין בו" (דווקא בשעת מעשה העבירה) -  גונב קסוה מהמקדש, מקלל את הקב"ה ע"י קוסם, כהן שעובד בטומאה ובועל ארמית (בפרהסיא).
2. אם לא פגעו בו - נכרת.
3. ר' חייא ב"א - כאילו התחתן עם ע"ז.
[סיפור על ר' חייא ב"א שרואה את הגולגולת של יהויקים שלא יכולה להיקבר ושם בארון ואשתו שורפת, ולכן היה כתוב עליה "זאת ועוד אחרת"].
4. גזירת בית דין של חשמונאי - כעובר על נידה, שפחה, נושא גויה, אשת איש/זונה.
5. אם בא לשאול אם לפגוע בו - לא אומרים לו.
6. אם פגע בו אחרי מעשה - רוצח.
7. לבועל מותר להרוג את הקנאי (מדין רודף).
ג. דרשות על סיפור פנחס, זמרי וכזבי.