• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

סנהדרין עט - גמרא הדף היומי

{enclose sanhedrin_79.mp3}

להדפסת תרשים הדף היומי לחץ כאן

סיכום הדף יומי, סנהדרין עט

(סנהדרין עח: - עט: במשנה)
עוד תנאים כדי לחייב אדם בהריגה -
צריך מעשה שאמור להרוג + מעשה כלפי מי שמחייב מיתה (לא בהמה/גוי/נפל) + כוונה לשני תנאים אלו.
א. המשנה
[הנחת היסוד של המשנה - התכוון להרוג את ראובן והרג את שמעון - חייב (ור"ש פוטר, יידון בסעיף הבא).]
ובדומה - התכוון למעשה הורג אחד ועשה אחר - חייב (התכוון להרוג במתניים ועשה ללב, התכוון להרוג את  הגדול ועשה לקטן).
אבל אם חסר אחד התנאים, אז פטור -
1. לא התכוון כלפי יהודי - (התכוון להרוג בהמה, גוי, נפל - והרג ישראל).
2. לא התכוון למעשה שהורג (התכוון למותניים ויצא בלב, התכוון לגדול ועשה לקטן).
3. התכוון למעשה הורג, אך יצא מעשה שאינו הורג (התכוון ללב ועשה למותניים, התכוון לקטן ועשה לגדול) ובכ"ז מת - פטור.
[סיבת הפטור ב1-2: רש"י - התראת ספק, רמ"ה - כי לא התכוון].

ב. התכוון להרוג את ראובן והרג את שמעון
1. ת"ק (לאורך כל המשנה) - חייב, ר"ש - פטור.
הרחבת המחלוקת: גם אם התכוון "לאחד מהם"/טעה בזהות - לת"ק ודאי חייב, לר"ש - פטור, עד שברור שהרג את מי שהתכוון להרוג באופן ספציפי.
2. המקור של ר"ש - "וכי יהיה איש שונא לרעהו וארב לו וקם עליו והכהו...".
ורבנן לומדים משם - אפילו אם זרק אבן לקבוצת אנשים, שאחד מתוך תשע הוא כותי - פטור.
(רש"י לפי שטמ"ק - התכוון ליהודי מסוים, ופגע בו, אך פטור כי לא יכול לכוון שיפגע דווקא בו. רמ"ה - שלא יודעים מי היה ההרוג).
3. "וכי ינצו אנשים"
למה הורגים אותו? לרבנן - מובן, לר"ש - לא הורגים אלא נותן כסף. וכן רבי (ונתן - ונתן).
4. תנא דבי חזקיה - פטור אפילו מממון (מקיש מכה אדם - מכה בהמה).