• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

סנהדרין עז - גמרא הדף היומי

{enclose sanhedrin_77.mp3}

להדפסת תרשים הדף היומי לחץ כאן

סיכום הגמרא, דף יומי סנהדרין עז

(עו: במשנה - עח שורה שנייה)
א. הנהרגים בסיף - 1. אנשי עיר הנידחת. 2. רוצח.
ההורג בכוונה + במעשה הריגה וודאי + באופן ישיר - נהרג בסיף.

ב. הרג על ידי אבן או ברזל - חייב.

באבן ועץ - בודקים אם יש בו כדי להמית (לכן נאמר "יד"), בברזל לא - כי ממית בכל שהוא, אך דווקא כשפגע בו בחלק החד.

ג. ישירות ההריגה:
1. משנה - כבש במים/אש - חייב
(נלמד מ"או באיבה").
רבא - רק אם גורם המוות כבר היה קיים בעוצמה שבה יכול להרוג.
1. כפתו לפני יתושים שכאן - חייב, לפני אריה (עוד לא שם) - פטור (יד רמה), (רב אשי פוטר גם בדבורים, כי מסתכל על כל יתוש בפנ"ע).
2. כפתו בשמש/בקור - חייב, כפתו לפני שהשמש כאן - פטור.
3. מצב בו גורם המוות כאן, אך לא בעוצמה קטלנית: כפתו ומת ברעב - רבא - פטור. כפה עליו גיגית או עשה חור בגג ונכנס קור - מחלוקת רבא (פוטר) ור' זירא (מחייב, ורק פוטר אם נועלו בחדר אטום, שם בהתחלה אין מחסור בחמצן כלל, וחייב רק אם הדליק נר].
[כובש בנזיקין - רבינא - חייב (קל וחומר מרוצח), רב אחא ב"ר - פטור (מיעוט מ"או באיבה... רוצח הוא")].

2. צריך שמעשה ההריגה יוכל להרוג לפי הנתונים ברגע המעשה. ולכן אם זרקו לבור והיה סולם או ירה חץ והיה לו מגן או תרופות (אפילו בשוק) - פטור, גם אם הוא זה שלקח לו את הסולם/בור וכו'.

3. כוחו
A -
גם הקפצה מהקיר נחשבת כוחו [ובברייתות שמשמע שלא, זה כשנחת ואז זז ע"י כוח המשיכה].
B -
התראה על אדם זורק שרוצה להרוג במזיד ע"י הקפצה מהקיר - לא נחשבת התראת ספק.
C - בהורג בשוגג תוך כדי משחק הקפצה מהקיר, הוא התכוון שיחזור חזרה יותר מד' אמות, ואם פגע בפחות - פטור.
D - משחרר סכר - המים נחשבים כוחו - וחייב, אך רק ב"כוח ראשון".
E - זורק ישר כלפי מעלה ונחת והרג - פטור. נחת קצת הצידה - חייב.