• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

סנהדרין עב - גמרא הדף היומי

{enclose sanhedrin_72.mp3}

להדפסת תרשים הדף היומי לחץ כאן

סיכום הדף היומי, סנהדרין עב
(עב. במשנה - עב: שליש תחתון)
א. בא במחתרת - סברא - הגנב יודע שבעה"ב יתנגד, ולכן מתכוון לגנוב גם אם יצטרך להורגו.
ב. "קים ליה בדרבה מיניה" - כל נזק ממוני שעשה הגנב תוך כדי הגניבה - הוא פטור (כיוון שבאותו זמן היה מוגדר שחייב מיתה). האם פטור גם על כלי שגנב? רבא - פטור רק אם שבר את הכלי (ואפילו ששברו אחרי שכבר לא היה חייב מיתה). רב - פטור אפילו שהכלי עדיין קיים.
ג. גדרי בא במחתרת:
1. "זרחה השמש עליו" - שברור לו שהגנב: ברייתא א - בא להרוג (-ואז מותר להורגו, אך בסתם אסור), ברייתא ב - לא בא להרוג (ואז אסור להורגו, אך בסתם מותר). יישוב הברייתות: בסתם מותר (כברייתא ב), ורק אסור כשהגנב אוהב את הנגנב כמו אבא.
2. שבת (נלמד מ"דמים") - 1. שגם בשבת מותר להרוג (שלא כבית דין). 2. שכשאסור להורגו - אז צריך גם להצילו, ואפילו בשבת. [אבל אם הגנב בא להרוג, ונפל עליו גל של אבנים - לא מורידים את הגל בשבת (רש"י - זה חילול שבת (הוא כבר נחשב מת), מאירי - רק אם יש חשש שימשיך לנסות להרוג).
3. גם אחרים יכולים להורגו (-"והוכה"), כיוון שהוא רודף, ובכל דרך שבה ניתן להורגו (-"ומת") (ולא לומדים את זה מהרוגי בית דין ומגואל הדם - כי הם שני כתובים הבאין כאחד).
4. כשלא בא במחתרת אלא נכנס מהגג/חצר - גם שייך הדין (-"ימצא הגנב"). האם צריך התראה בגגו וחצרו? ברייתא א - לא, ברייתא ב - כן (ויש מחלוקת בין רש"י למאירי - האם צריך שהגנב גם יקבל עליו את ההתראה).