• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

סנהדרין סד - גמרא הדף היומי

{enclose sanhedrin_64.mp3}

להדפסת תרשים הדף היומי לחץ כאן

סיכום הדף היומי, סנהדרין סד

(סג: באמצע - סד: למטה)
א. ענייני עבודה זרה כלליים - 1. מותר להתלוצץ מעבודה זרה. 2. דרשות על "עגלים ישקון". 3. הע"ז שהביאו העמים בימי סנחריב.
ב. רב - עמ"י לא באמת רצה לעבוד ע"ז אלא להתיר עריות, אך לאחר שכבר התחיל - נקשר באמת. אנשי כה"ג ביטלו את יצר הע"ז אך לא את יצר העריות (אולם החלישוהו).
ג. פעור - 1. אישה שלא רצתה לעבוד לפעור. 2. מחלוקת ר"י ומתניתא עד כמה עמ"י נצמד לפעור. 3. אסור גם אם מתכוון לבזותו.
ד. המולך
1. האם זה ע"ז? (אם זה לא - אז חייב רק אם מעביר למולך, ולא לע"ז אחרת). המשנה בדף נג., ר"א בר"ש, ר' חנינא בן אנטיגנוס, ר' יוסי בר"ח - זה איסור בפנ"ע. [ולמה כתוב פה כרת? אם אינו ע"ז -  מובן, אם זה ע"ז - לחדש שגם כשזה לא כדרכה חייב].
2. יש שני שלבים - נתינה למשרתי המולך, והעברה באש, וצריך את שניהם כדי להתחייב.
3. את מי הוא מעביר? 1. "מזרעך" - רב אחא ברד"ר - ולא כל זרעו. ברייתא - גם נכדים (וברייתא נוספת - ולא הורים ואחים). 2. "בתיתו מזרעו למולך" - גם זרע פסול. 3. מעביר את עצמו - רבנן - פטור, ר"א בר"ש - חייב ("בך").
4. איך מעבירים באש - אביי - הולך על לבנים בין שתי שורות של אש. רבא - קופץ מעל האש.
[הכפלות של כרת בפרשיית עונש מגדף - לעולם הזה ולעוה"ב].