• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

סנהדרין סג - גמרא הדף היומי

{enclose sanhedrin_63.mp3}

להדפסת תרשים הדף היומי לחץ כאן

סיכום הדף היומי, גמרא סנהדרין סג

(סג. רבע עליון - סג: אמצע)
א. אומר "אלי אתה" - במזיד חייב מיתה, בשוגג - האם חייב קרבן?
ר"ל: לר"ע - כן (זה מספיק "מעשה"), לחכמים - לא (לא נחשב מעשה). [וכך הם נחלקו גם במגדף ובמשתחווה].
ב. "אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך": אחרים - לה' ועוד אליל. רשב"י - לשני אלילים.
ג. מקרים בהם אין חיוב מיתה - מגפף ומנשק וכו', וכן נודר ונשבע בשם הע"ז.
האם חייב מלקות? מגפף - לא, כי זה לאו שבכללות. נודר ונשבע - לר' יעקב פוטר (כי זה לאו שאין בו מעשה), ר"י - מחייב (ורק פוטר בלאו הניתק לעשה). ור"א כר"י. [הדוגמא שהגמרא מביאה ל"לאו שבכללות" היא הדינים השונים שנלמדים מ"לא תאכלו על הדם"].
ד. המקור לאיסור לנדור בשם ע"ז - "ושם אלהים אחרים לא תזכירו, לא ישמע על פיך".
עוד לימודים משם - 1. אזהרה למדיח של עיר הנידחת. 2. לא להזכיר סתם את הע"ז (אלא אם כן זה מוזכר בתנ"ך (רי"ח, בסיפור של עולא)). 3. לא לגרום לאחר להישבע בע"ז (ולכן אמר אבוה דשמואל שלא יהיה לו עסק כלכלי עם גוי, כדי שלא יבוא להשביעו).