• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

סנהדרין נח - תלמוד בבלי דף יומי

{enclose sanhedrin_58.mp3}

להדפסת תרשים הדף היומי לחץ כאן

סיכום הדף יומי, גמרא תלמוד בבלי סנהדרין נח

(נז: שליש תחתון - נח: לישי תחתון)
דיני עריות אצל בני נח
א. דיני אשת איש
1. שני מקורות ("לאמר" ו"איש איש") - ללמד לאשת איש גויה ויהודיה (בהמשך נלמד גם מ"ודבק באשתו").
2. אם בא על אשת איש ישראלית - דנים בדיני ישראל, כלומר: 1. ר"נ - מספר הדיינים עדים והתראה. נדחה - לא יתכן שנקל עליו יותר כשבא על ישראלית. 2. רי"ח - אם בא על בעלת "סטסטוס" שאין אצל הגוים (נערה מאורסה ונשואה שלא נבעלה) - מת בעונש שלנו (ומחלוקת ראשונים אם במקרה זה צריך עד אחד או שניים כשלנו).

ב. עריות משום קירבה:
רבנן:
כל עריות שישראל אסורים בהן.
ר"ע (+ר"מ בברייתא 1) - גוי אסור רק על מה שיהודי נהרג (ולכן מותר בקשרי אחווה, ואסור בקשרי נישואין).
ר"א (+ר"מ בבריייתא 1) - אסור בקשרי אחווה (דרך האמא) ומותר בקשרי נשואין.
שניהם למדו זאת מ"על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו".
(ודבק - ולא זכר, באשתו - ולא אשת איש, לבשר אחד - ולא בהמה).
ר"א - אביו דומה לאמו - אז בשניהם מדובר באחות (ולא דרך נישואין).
ר"ע - מנסה כמה שיותר קרוב לפשט - אמו ממש (אם אנוסתו), ואשת אביו מוגדרת כאביו (ערוות אביו).
ראיות: 1. עמרם נשא את יוכבד דודתו. 2. אברהם נשא את אחותו. 3. ה' מתיר לקין את אחותו.
רב הונא - שתי גרסאות האם גוי מותר על ביתו.
ג. עבדים: 1. עבד כנעני של ישראל -
מותר על כולם. 2. שפחה שייחדה גוי לעבדו - אסורה.
ד. ביאה שלא כדרכה אצל בן נח: ר"א - גם באשתו חייב מיתה. רבא - להפך - אפילו באשת חבירו לא חייב.