• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

סנהדרין מד - תלמוד בבלי דף יומי

{enclose sanhedrin_44.mp3}

להדפסת תרשים הדף היומי לחץ כאן

סיכום הדף, גמרא תלמוד בבלי סנהדרין מד

(מג: במשנה  - מד: במשנה)
הנידון למוות צריך להתוודות עשר אמות לפני שמגיעים לבית הסקילה.  הצורך בווידוי נלמד מעכן שמתוודה (ומתכפר על ידי זה). בגמרא לומדים על הוידוי של עכן, ומתוך זה מביאים דרשות שונות על חטאיו, מלחמת העי, יהושוע ועוד.
נסקל שיודע שבאמת אינו אשם - ר"י - מתוודה חוץ מהעוון שעליו נהרג, אך חכמים - אם כך כולם יעשו כך וזה יוציא לעז על בתי הדין.