• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

סנהדרין מג - תלמוד בבלי דף יומי

סיכום דף היומי, גמרא סנהדרין מג

(מב: למעלה - מג: במשנה)
א. יש שני דינים: 1. סוקלים מחוץ לבי"ד (2 סברות). 2. סוקלים מחוץ לעיר (ג מחנות).
ב. המקור לכך שסוקלים חוץ לג' מחנות:
1. ברייתא - גזירה שווה בין סקילת המקלל לבין פרים הנשרפים [ומעדיפים ללמוד משם ולא משחוטי חוץ, כי שם ובסקילה מדובר במצווה ובשחוטי חוץ בחטא].
2-3. בצווי בהוצאת המקלל יש שתי הוצאות [רב פפא - הציווי והביצוע, רב אשי - הוצא+אל מחוץ], ונאמר למשה שהיה במחנה לוייה, ממילא זה מחוץ למחנה ישראל.
[אגב נלמד גם: שנסקל ערום, שמספיק אבן אחת, שהדיינים והעדים סומכים ידיהם עליו, שתחילה נדחף מקומה שנייה].
ג. מי משלם על הציוד להצלת הנאשם ברגע האחרון (סודר, סוס)? מי משלם על היין שנועד לטשטשו? לגבי היין - הציבור, יש מחלוקת ראשונים לגבי הסוס וכו'.
ד. תלמיד שלימד זכות, נחשב בקולות המזכים גם אם מת לפני ההצבעה, אבל - אם רק אמר שיש לו ללמד זכות ואז מת, האם גם אז נחשב בקולות המזכים? (יד רמה, רש"י מסביר אחרת).
ה. הנידון עצמו יכול לומר שיש לו ללמד עליו זכות ויחזירוהו לבי"ד, פעמיים ראשונות גם בלי להסביר, מפעם שלישית יסביר לשני ת"ח שליוו אותו.
ו. הכריזו בקול את פרטי החטא כדי שמי שיכול ללמד זכות או להזים את העדים יעשה זאת. אצל ישו הנוצרי הכריזו 40 יום לפני כי פחדו מהרומאים. ריב"ל - מי שדעתו שפלה כאילו הקריב כל הקרבנות כולם.