• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

סנהדרין מ - תלמוד בבלי דף יומי

{enclose sanhedrin_40.mp3}

להדפסת תרשים הדף היומי לחץ כאן

סיכום דף היומי, גמרא תלמוד בבלי סנהדרין מ

(מ. - מ: 6 שורות מלמטה)

א. המשנה -
1. העדויות - שואלים אותם:
חקירות (זמן: ת"ק - 6 חקירות - תאריך (שמיטה, שנה בשמיטה, חודש ויום בחודש) + יום בשבוע + שעה, ר' יוסי - 3 חקירות (מוריד את התאריך).
אם לא יודעים את החקירות - פוסל (כי זאת עדות שאי אפשר להזימה).
בדיקות - דברים צדדיים יותר.
ועוד שאלות - האם הכרתם את הנרצח (היה יהודי?) והאם התרתם? ובע"ז - לאיזה ע"ז עבד ואיך?
פער בזמנים - פער של יום לא פוסל (עיבור). פער של שעות - ת"ק - שעה, ר"י - שעתיים (וראה בהערות למטה).
2. הטענות - תלמידים יכולים להשתתף, אך רק לזכות, (וכן הנידון), ואם משתתפים יושבים עם הדיינים, ואם זאת טענה טובה, נחשב כדיין.
אם החליטו לחובה - צריכים לחכות למחר, ומי שאמר לזכות אתמול, ימשיך גם היום (רב - בהצבעה - יכולים לשנות).
3. ההצבעה - 1. צריך רוב של שני דיינים לחובה. 2. דיין שלא יודע לא קיים. לכן כשאי אפשר להכריע, מוסיפים שני תלמידים לדיינים, עד מקסימום של 71.

ב. המקור לשבע החקירות
A. רב יהודה - שלב ראשון
רב יהודה - "ודרשת וחקרת ושאלת היטב" (=3) + "ודרשת היטב" (=2) + "ודרשו השופטים היטב" (=2) = 7.
למה ניתן לצרף אותם?
1. הם דומים (כי כתוב "ודרשת"). דחיה  - יש פירכא, שכל אחד מהם חמור מהשאר במשהו, אז אולי דווקא בשאר חייבה התורה דרישה וחקירה.
2. יש גז"ש מהמילה "היטב" (היה אפשר לכתוב במקומה "חקירה", או "חקור תחקור").
ונלמד מסקילה (שלרבנן היא המיתה הכי חמורה) לשאר התחומים בקל וחומר.
אך קשה - לר"ש ששריפה הכי חמורה, מניין שגם שם הקלו להצריך 7 חקירות? לכן עוברים לשלב השני.
B. רב יהודה - שלב שני
"ודרשת וחקרת" (=2) + "ודרשת" (=1) + "ודרשו" (=1) + "אמת נכון" (=2) + "אמת" (=1) = 7.
"היטב" *3 - לגזירה שווה לצרף את שלושת התחומים.
"נכון" - ללמד גם לשריפה.
[ר' אבהו - אולי "נכון" בא להוסיף חקירה שמינית? ודוחים - אין חקירה שמינית לרוב השיטות, כי אנשים לא מדייקים בחלקי שעות, וגם אין טעם לשאול על איזה יובל זה היה].

ג. דעת ר' יוסי
לא שואלים תאריך אלא רק יום, כי מניחים שהכוונה לשבוע האחרון.
ורבנן - גם כשברור לנו התאריך (למשל שאמרו "אתמול") - בכל זאת שואלים, כדי לטרטר אותם קצת כדי שיודו.