• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

סנהדרין לט - תלמוד בבלי דף יומי

{enclose sanhedrin_39.mp3}

להדפסת תרשים הדף היומי לחץ כאן

סיכום דף היומי, גמרא תלמוד בבלי סנהדרין לט

(לח: שלישי תחתון - לט: סיום פרק אחד דיני ממונות)
א. דע מה שתשיב לאפיקורוס
1. רי"ח - פסוקים בהם יש לשון רבים כלפי ה' - יש בצמוד גם לשון יחיד (ומוזכר רבים - כי ה' מתייעץ עם פמלייתו, ובדניאל שיש שני כיסאות זה כי: 1. אחד לה' ואחד לדוד. 2. מידת חסד ודין. 3. אחד לה' ואחד הדום לרגליו).
2. פסוקים בהם מתייחסים לה' בגוף ראשון/שני + שלישי. תשובות: 1. הדובר הוא מטטרון. 2. כמו למך שדיבר על עצמו בגוף שלישי.
3. סיפורי הכופר שטען בפני ר"ג: 1. שה' גנב את הצלע כשאדם ישן (תשובה - נתן לו אישה, ושלא תימאס עליו). 2. שיודע מה ה' עושה (תשובה - אפילו לא יודע מה בנו של ר"ג עושה). 3. שיכול לספור הכוכבים  (תשובה - שאפילו חבושים/שיניו לא סופר/יודע מספרם). 4. ששני אלוהות בראו את האדם (תשובה - איך מסכימים על מותו (וכן לאמגושא - איך הבורא של החלק התחתון מסכים למעבר של הזבל דרכו?)). 5. שיש כמה שכינות (אצל כל עשרה אנשים (תשובה - כמו שהשמש מאירה בכל מקום)).
4. טענות המין כלפי ר' אבהו - 1. איך ה' (ה"כהן") נטהר מקבורת משה? תשובה - באש. 2. כל הגוים כאין נגדו, גם עמ"י! תשובה - "ובגוים לא יתחשב".

ב. מות אחאב
1. "ובאבוד רשעים רינה"
- שלמה התנבא על "ותעבור הרינה במחנה" במות אחאב. והרי אין ה' שמח במפלתם של רשעים? ("הודו לה'" בלי "כי טוב", ו"מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה"). תשובה - הוא אינו שמח - אך משמח אחרים.
2. ה"זונות" - 1. שתי חזיונות על מות אחאב. 2. ציורי נשים שציירה איזבל במרכבת אחאב.
3. ואיש משך בקשת לפי תומו - 1. לא ידע שהוא אחאב. 2. להשלים את שתי החזיונות.
ג. עובדיה
1.
אחאב מתלונן למה ה' לא ברך ביתו בזכות עובדיה.
2. ירא ה' מאוד (ואברהם - בלי "מאוד") [ואגב - שרה יפה מאוד ואבישג רק "עד מאוד"].
3. זכה לנבואה כי החביא 100 נביאים (בשתי מערות - כי: 1. שהאחרים יישארו לפליטה. 2. כי אין מקום).
4. ניבא על אדום, כי: 1. גדל בין רשעים והיה צדיק (ועשיו להפך). 2. היה גר אדומי.