• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

סנהדרין לח - תלמוד בבלי דף יומי

{enclose sanhedrin_38.mp3}

להדפסת תרשים הדף היומי לחץ כאן

סיכום דף היומי, גמרא תלמוד בבלי סנהדרין לח
(לז: שליש תחתון - לח: שליש תחתון)
א. על קין והבל - קין עשה בו חבורות חבורות, האדמה לא פצתה את פיה מאז לשירה לה', גלותו של קין כיפרה לו על ה"נע" [וגלות יכלה לכפר למי שהיה מסגיר עצמו לכשדים וגלות כיפרה ליכניה שהיה לו בן זרובבל [וזה צדק שה' הגלה את גלות צדקיהו רק 11 שנה אחרי יכניה שיוכלו ללמדם תורה ושלא יגיעו לשנת ה852]. ואגב - בן דוד יבוא רק אחרי שמוסד הנשיאות והריש גלותא יעלמו].
ב. על אדם הראשון
1. אומרם לעדים שהאדם נברא יחידי (ושהוא עולם שלם ולכן לא כדאי שיעידו שקר). עוד סיבות לכך שנברא יחידי - 1. שאין כמה רשויות. 2. שלא יגרום למתח בין הצאצאים בנוגע לצדיקות ייחוס ושטח. 3. שבח לה' שכולם שונים זה מזה (ושונים מפני גזל ועריות).
2. למה נברא ערב שבת - 1. שלא היה שותף. 2. שיתוש קדמו. 3. שייכנס לשבת. 4. שיכנס לסעודה [ואגב, דרשת הפסוק במשלי ט על בריאת האדם, וששמו במקום הגבוה אך הורידו אחרי החטא (ולתוס' זה הפוך (ע"ש)).
3. מבנה גופו של אדם הראשון - חומר הגלם שלו נלקח מכל העולם (ורב אושעיא מפרט), גובהו ממקצה העולם ועד קצהו (וכן מהארץ לשמיים (זה אותו מרחק)),
4. תיאור 12 השעות הראשונות לו בגן עדן עד שגורש בעקבות החטא.
5. ההתייעצות עם המלאכים האם לברוא את האדם, התנגדותם ובריאתו אעפ"כ (ה' "סובל" את האדם למרות חטאיו).
6. האדם ידע ארמית, ולא הבין את הנהגת ה' (מיתת ר"ע).
7. האדם היה מין, מושך בערלתו וכופר (אך ראה רבינו חננאל).