• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

סנהדרין לז - תלמוד בבלי דף יומי

{enclose sanhedrin_37.mp3}

להדפסת תרשים הדף היומי לחץ כאן

 

סיכום דף היומי, גמרא תלמוד בבלי  סנהדרין לז

(לו: במשנה למטה - לז: שליש תחתון)
א. מבנה הישיבה בסנהדרין קטנה - היו שניים או שלושה סופרים שכתבו טענות הדיינים המזכים והמחייבים.
23 דיינים בחצי עיגול (שיראו זה את זה, ונדרש מ"הסהר"), ומאחוריהם 3 שורות של 23 תלמידים, שיוכלו להחליף/להתווסף לדיינים בעת הצורך. ישבו לפי סדר גדולתם בתורה, וכשאחד עבר לצד של הדיינים, כולם עברו מקום לדרגה מעליהם.
ב. עוד דרשות על הסנהדרין מהפסוק "שוררך אגן הסהר" - שהם בטבורו של עולם, ומגינים, ונהנים מהם, ושמספיקה אמירה שלהם (גדר של שושנים) בשביל להפריש את עמ"י מהעבירות (ואפילו ריקנים/בוגדים שבעמ"י מקיימים מצוות רבות, וסיפור על ר' זירא שקירב בריונים ובסוף עשו תשובה).
ג. האיום על העדים בדיני נפשות - 1. אל תעידו מאומדן הדעת או משמועה ועד מפי עד וכו'. 2. אנחנו נדרוש ונחקור אותכם. 3. דיני נפשות זה חמור, שכל אדם הוא עולם שלם ("קול דמי אחיך", האדם נברא יחידי).
ד. 1. דוגמא לעדות על פי אומד - שראה את ראובן רץ אחרי שמעון עם סכין, ויצא עם סכין מגואלת בדם ומצאו את שמעון מת ומדמם, זה רק אומד. ור' שמעון בן שטח שראה זאת, התפלל שהקב"ה ייפרע מהרוצח ואכן מת ע"י נחש (ואמנם כשאין מיתת בי"ד הקב"ה הורג במיתה הדומה למיתת הבי"ד, אך אותו רוצח מת מנחש (=שריפה) ולא מהרג (=סיף), כי עבר עוד עבירה שעונשה שריפה, לכן מת במיתה החמורה יותר).
2. מדויק שרק בדיני נפשות לא מעידים מאומד, אך בממונות כן (וכשיטת ר' אחא שמניחים שגמל הרג את חבירו אם ראו שהוא משתגע בין הגמלים), אך דוחים - ייתכן שגם בממונות לא מעידים מאומד, אך בכל זאת לא היו מזהירים העדים על כך (כמו שלא הזהירו על "עד מפי עד").