• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

סנהדרין לו - תלמוד בבלי דף יומי

{enclose sanhedrin_36.mp3}

להדפסת תרשים הדף היומי לחץ כאן

 

סיכום הדף יומי, תלמוד בבלי סנהדרין לו

(לו. שורה 6 - לו: במשנה)
א. (ההבדל התשיעי) - בדיני נפשות הדיין הגדול לא פותח ראשון, כדי ששאר הדיינים לא יתביישו לחלוק עליו (במיוחד אם הוא פותח לחובה (רש"י)). רבי לא פתח ראשון גם בממונות (רש"י - כי היה עניו, נמ"י - כי התקיימו בו "תורה וגדולה במקום אחד", והיה חשש גדול שיתביישו, אז החמיר גם בממונות).
מקור - 1. לא תענה על ריב-רב. 2. מדוד שחגר חרבו (=אמר דעתו) אחרון במשפט של נבל הכרמלי.
ב. האם רב ותלמיד דנים יחד? אם התלמיד צריך לסברות רבו - לא, אם צריך רק מידע - כן.
ג. (ההבדל העשירי) - בדיני נפשות צריך דיינים מיוחסים (ולא גר/ממזר). הבדל זה נובע מעצם הגדרתם כסנהדרין קטנה של 23. ממילא, לא מובן למה ר' אבהו אמר שמתוך 10 ההבדלים בין דיני ממונות לנפשות, רק הצורך ב-23 דיינים שייך לגבי שור הנסקל, והרי גם הצורך בדיינים מיוחסים שייך בשור? תשובה: באמת גם בשור צריך מיוחסים, ור' אבהו כלל הבדל נוסף ב-10 ההבדלים - שבנפשות צריך דיין עם ילדים (ובממונות ושור הנסקל לא צריך).
הצורך במשנתנו ובמשנה בנידה מט: - אחת לפסול ממזר ואחת לפסול גר לדון בנפשות. ויש צריכותא, כי לממזר יש הורים ישראלים (משא"כ לגר) אך פסול לבוא בקהל (ולגר מותר).
המקור לצורך בדיינים מיוחסים: 1. "ומום אין בך" (דחייה - אולי מום גופני). 2. לגבי 70 הזקנים של משה - "עמך" - "בדומין לך" (דחייה - אולי כי שרתה עליהם שכינה). 3. לגבי הדיינים של משה בעצת יתרו - "אתך" - "בדומין לך".