• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

סנהדרין לה - תלמוד בבלי דף יומי

{enclose sanhedrin_35.mp3}

להדפסת תרשים הדף היומי לחץ כאן

סיכום הדף, תלמוד בבלי סנהדרין לה

(לג: 3 שורות מלמטה - לו. רבע עליון)
א. דיני נפשות רק ביום - "והוקע אותם לה' נגד השמש"
ב. דנים לחובה רק למחרת - "צדק ילין בה"/"אשרו חמוץ". וממילא לא דנים בערב שבת, כי לא נוכל להמשיך בשבת, כי לא הורגים בשבת.
ג. סוגיית הריגה בשבת, ומה דוחה את מה
[נתונים: עבודה>שבת, רציחה> עבודה (מעם מזבחי תקחנו למות", מת מצווה>עבודה (מ"ולאחותו")].
1. רציחה (הוצאה להורג) בשבת: לכאורה אם רציחה>עבודה>שבת = רציחה>שבת. דחייה (רי"ש) - מושבותיכם - שגם בי"ד לא מחללים שבת.
2. אביי, לפי"ז יוצא: אם עבודה>שבת>רציחה = עבודה>רציחה, וזה בניגוד לפסוק "מעם מזבחי תקחנו למות".
תירוצים: 1. אביי -בקרבנות ציבור עבודה>רציחה, בקרבנות יחיד רציחה>עבודה. אך דוחה רבא, הרי לדעה שקרבן יחיד דוחה יו"ט, עדיין יוצא - עבודת יחיד>יו"ט>רציחה = עבודת יחיד>רציחה. 2. לכן אומר רבא - מעם מזבחי - מזבח המיועד לקרבן המיוחד שהוא הצמיד, כלומר שגם בקרבנות ציבור - רציחה>עבודה.
3. ר"ל - לכאורה אם מת מצווה>עבודה>שבת = מת מצווה>שבת. דוחה רי"ח - א"א לעשות קל וחומר כזה, הראיה מהקל וחומר בסעיף 1 (העובדה שאם משהו דוחה שבת, זה לא אומר שדבר הדוחה את אותו "משהו" - ידחה גם הוא שבת).